Nuus Flitse

Verband tussen IK, ekonomiese groei en welvaart

Menige navorsingstudies het reeds  ‘n statisties betekenisvolle verband getoon tussen die gemiddelde IK van lande en maatstawwe van ekonomiese produktiwiteit, bv die Bruto Binnelandse Produk. Lande met hoër IK’s toon gewoonlik vinniger ekonomiese ontwikkeling (Weede en Kamp, 2002 , Rindermann 2008).

‘n Vraag wat  egter dikwels deur sosiaal-wetenskaplikes en ekonome gevra word is of ‘n enkele maatstaf soos die Bruto Binnelandse Produk relevant is wanneer die ekonomiese welstand van mense gemeet word. ‘n Hoër BBP is gewoonlik aanduidend van hoër lewensstandaard, maar geen verband is gevind ]tussen geluk en inkomste, in elk geval nie in ontwikkelde lande nie.

Jones en Klenow het ‘n meer omvattende maatstaf ontwikkel wat verskeie metings van ekonomiese welvaart insluit,  soos bv verbruik, ontspanning, sterftesyfer en ongelykheid.Die huidige studie het ten doel gehad om die verband te bepaal tussen IK en hierdie nuwe, omvattender maatstaf van ekonomiese welvaart.

Deur die nuwe maatstaf as riglyn te gebruik het die navorsers bevind dat die algemene intelligensie soos gemeet in 74 lande statisties as ‘n betekenisvolle (5 % vlak of beter) voorspeller gebruik kon word van die welsyn van die betrokke lande.  Die navorsers het verder bevind dat wanneer IK een standaardafwyking hoër is, die tyd wat benodig word om welsyn te verdubbel met ongeveer een derde verminder.

Ekonomiese welstand omsluit veel meer as net die produksie van meer goedere. Dit impliseer ook gesonder bevolkings, laer vlakke van korrupsie en politiese ontwikkeling wat gerig is op die ontwikkeling van ekonomiese geleenthede en doeltreffende wetgewing en ‘n verbetering in die algehele kwaliteit van die land.

Beleidsrigtings wat tot verhoging van IK tellings sal lei – onder andere verbetering van die kwaliteit en kwantiteit van opleiding en onderwys, vermindering van armoede en verbetering van gesondheidstoestande – sal lei tot verbetering van die ekonomiese welstand van die land.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1