Nuus Flitse

Hoe hou lengte, breingrootte en intelligensie verband?

Navorsers het ‘n verband gevind tussen kortikale breinoppervlak, lengte en intelligensie – die breinkorteks van langer mense is groter, met die gevolg dat hulle verstandelik beter presteer.

Verskeie studies het reeds ‘n verband getoon tussen lengte en algemene intelligensie, maar tot op hede was dit nog nie duidelik waarom dit so is nie. Navorsers aan die Universiteit van Helsinki, Universiteit van California San Diego en Boston Universiteit het nou bevind dat die verband bemiddel word deur die kortikale oppervlakarea van die brein – hoe langer die persoon is, hoe groter is die kortikale oppervlak.

Ondanks die feit dat langer mense in die algemeen groter breine het as korter mense, kan breingrootte nie op grond van gestalte alleen bepaal word nie. Die bevindings werp wel lig op die biologiese meganismes wat die verband tussen lengte en intelligensie onderlê.

Tydens die studie is kortikale grysstof gemeet deur middel van magnetiese resonansbeelding. Die navorsers het gekonsentreer op die totale kortikale oppervlakarea en die gemiddelde dikte. Die kortikale oppervlak van langer mense was groter maar dit het nie ‘n invloed op die dikte gehad nie.

Die bevindings is in lyn met onlangse studies oor kortikale ontwikkeling wat bevestig het dat die kortikale oppervlak groter word tot op ongeveer twaalfjarige ouderdom, terwyl verdunning van die korteks tydens die kinderjare sowel as adolesensie plaasvind.

Deelnemers aan die studie was Amerikaanse mans, tussen die ouderdomme van 51 en 60 jaar. Die navorsers beklemtoon dat, ondanks die feit dat meeste van die individuele verskille in lengte, kortikale grootte en intelligensie in hierdie studie aan genetiese invloede toegeskryf kan word, die invloed van omgewingsfaktore baie groter kan wees in ander bevolkings. Ondervoeding in die kindjare kan bv sowel lengte as breingroei negatief beïnvloed.

Tydens die studie is intelligensie gemeet deur papier-en-pen toetse wat verbale, wiskundige, ruimtelike en redeneringsvermoë gemeet het.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1