Nuus Flitse

Internasionale ervarings versterk selfkonsep

Navorsers aan Rice University, Columbia University het bevind dat selfkonsep verhelder wanneer jy oorsee woon.

Wanneer jy oorsee bly kristalliseer die belewing van jou selfkonsep helderder, maw jou selfbelewing – dit wat jy glo oor jouself – word duideliker en met meer vertroue gedefiniëer en stabiliseer met die verloop van tyd.

Ses studies is uitgevoer waarby meer as een-duisend-agt-honderd deelnemers betrek is. Die deelnemers is dmv aanlyn panele en internasionale MBA programme gewerf. Die navorsers het bevind dat, wanneer mense oorsee woon, dit hulle noop tot self-onderskeidende besinning waartydens hulle worstel met die verskille in kulturele waardes en norme van hul geboorteland teenoor hulle gasheer-kultuur. Hierdie besinning help om uiteindelik dié waardes en norme wat hulle as mense definiëer te ontdek, in teenstelling met waardes en norme wat bloot hul kulturele opvoeding weerspiëel.

Ons leef in ‘n wêreld waar internasionale ervarings baie algemeen voorkom terwyl tegnologiese vooruitgang kruis-kulturele blootstelling nog verder vergemaklik. Dit is krities om tred te hou met die impak wat hierdie ontwikkelings op mense uitoefen.

Hierdie studie bevestig dat, wanneer mense oorsee leef, dit die fundamentele struktuur van hul selfkonsep verhelder. Hermann von Keyserling, Duitse filosoof en skrywer van die 1919 boek “The Travel Diary of a Philosopher” het die volgende stelling gemaak: “The shortest path to oneself leads around the world”. Nou, ongeveer een-honderd jaar later, word hierdie woorde wetenskaplik bewys.

Navorsing oor oorsese ervarings het tot op hierdie stadium meestal gekonsentreer op die vraagstuk of mense oorsee gewoon het, of nie. Die huidige navorsing volg egter ‘n veel meer genuanseerde benadering in hul ondersoek na internasionale ervarings – hulle bevestig dat diepte (die tyd wat mense oorsee deurbring), eerder as breedte die hoeveelheid internasionale lande waar mense woon), ‘n verbeterde en duideliker begrip van die selfkonsep ondersteun. Hoe langer mense oorsee woon, hoe meer is hulle geneig tot self-onderskeidende besinning, en hoe meer begrip ontwikkel hulle vir hulself en tov hul beroepsbesluite.

Vorige studies het getoon dat ervarings wat ‘n oorgangservarings in jou lewe teweeg bring, soos egskeiding of om jou werk te verloor, tipies die individu se selfbeeldbelewing verswak en verdof. In teenstelling toon hierdie navorsing dat oorsese lewenservarings ‘n rare tipe oorgangservaring verteenwoordig wat wel selfbeeldbelewing verhelder en duideliker laat kristalliseer.

Lang tydperke van internasionale leefervarings kan vele voordele inhou as gevolg van die feit dat dit ‘n duideliker selfbeeldbesef ondersteun. Dit kan help om ‘n meer positiewe lewensingesteldheid te vestig, om stres te verminder, werksverrigting te verbeter en om beter beroepsbesluite te neem in terme van werksgeleenthede wat die individu se sterkpunte en waardes die beste ondersteun. Vanweë die moderne leefwyse en die groot hoeveelheid beroepe waaruit ‘n individu kan kies, kan dit al meer en meer belangrik word om ‘n duideliker selfbeeldbelewing te ontwikkel.- NeuroscienceNews

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1