Nuus Flitse

Hoekom sukkel mans met multi-taakverrigting?

Daar word lank reeds spottenderwys gespekuleer dat vrouens makliker as mans multitaakverrigting kan baasraak. Navorsers het nou bewys dat dit nie net ‘n mite is nie, maar dat bepaalde breinverskille tussen die geslagte dit bevestig en verklaar.

Ongeag geslag of ouderdom vereis multi-taakverrigting altyd dat meer aktiwiteit in sekere breinareas

multitasking

plaasvind. Breinareas wat veral geraak word is die dorsolaterale prefrontale areas, inferieure pareïtale lobbe en inferieure ossipitale gyrus.

Onlangse navorsing toon nou dat die manlike brein meer energie gebruik as die van vroue wanneer hulle hul aandag verwissel tussen verskillende take. In vergelyking met vroue vind daar ook meer aktiwiteit in die dorsolaterale prefrontale areas van die manlike brein plaas. Hierdie verskille word tipies gevind in die brein van mans en vroue tussen die ouderdom van 20 en 45 jaar.

Eksperimente wat deur navorser S.V. Kuptsova en sy groep gedoen is het verder getoon dat taakverwisseling minder breinkrag vereis by vroue. By die manlike brein word aanvullende motoriese areas sowel as die insula geaktiveer, wat nie die geval by vroue is nie.

Die navorsers meld dat sterker aktivering van aanvullende breainareas gewoonlik betrokke is wanneer komplekse take uitgevoer word.  Hulle navorsing dui daarop dat vroue dit makliker as mans vind om hul aandag te verwissel. Die vroulike brein vereis nie dat addisionele bronne gemobiliseer om dit te doen nie.

Die eksperiment is gedoen met 140 gesonde vrywilligers wat 69 mans en 71 vroue tussen die ouderdom van 20 en 65 ingesluit het. Die deelnemers moes verskeie take voltooi terwyl funksionele magnetiese resonansbeelding-skanderings op hulle gedoen is.  Gedurende een toets moes hulle hul aandag verwissel tussen sortering van items volgens vorm (rond of vierkantig) en nommers (een of twee), in toevallige volgorde. Vervolgens is daar ook neurosielkundige toetse uitgevoer wat die deelnemers se vermoë om hul aandag te verplaas getoets het, sowel as die Wechsler geheueskaal vir die meting van ouditiewe en visuele geheue. Deur gebruik te maak van magnetiese resonansbeelding kon die navorsers sowel die deelnemers se eksterne gedrag monitor as hul breinaktiwiteit wanneer  van take verwissel is.

Die navorsers het bevind dat die verskille in breinaktiwiteit tussen die geslagte net by die ouderdomsgroepe jonger as 45 tot 50 voorgekom het. Geen geslagsverskille tov breinaktiwiteit of spoed van taakverwisseling is by deelnemers ouer as 50 gevind nie.  Volgens die navorsers het beide ouer mans en vrouens – vanaf 45 by vroue en 55 by mans – verhoogde aktiwiteit in sleutelbreinareas sowel as mobilisering van addisionele breinbronne ervaar by verwisseling van take.

Die studie het weereens bewys dat jonger vroue beter vaar tov taakverwisseling as jonger mans.  Terwyl reaksietye relatief groot verskille toon is dit volgens Kuptsova feitlik nie bespeurbaar in die daaglikse lewe nie, behalwe wanneer daar erg stresvolle take uitgevoer word.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1