Nuus Flitse

Vriendskap, en nie seks nie, is die sleutel tot ‘n volhoubare romantiese verhouding

friendship boy and girlSterk vriendskapsbande blyk ‘n sleutelrol te speel daarin om ‘n romantiese verhouding te skep wat die toets van tyd kan deurstaan.  ‘n Verhouding waar daar sterk vriendskapsbande tussen die romantiese vennote bestaan word gekenmerk deur groter toewyding, meer liefde en sterker seksuele bevrediging.

Die menslike behoefte om te behoort word deur ‘n romantiese verhouding bevredig

Die diepgewortelde menslike behoefte om te behoort, om te voel dat jy sosiaal aanvaar word, word tot ‘n groot mate bevredig wanneer jy betrokke is in ‘n standvastige romantiese verhouding. Egskeidingsyfers en die groot aantal enkelouers is egter voldoende bewys van hoe moeilik dit is om romantiese verhoudings oor tyd in stand te hou, veral in die hedendaagse moderne wêreld waar  geweldige eise gestel word in terme van werksverpligtinge, finansiële beperkings, politieke en ekonomiese uitdagings, ens.

Vrienskap vorm die kern van ‘n volhoubare, suksesvolle romantiese verhouding

Navorsers aan die Purdue Universiteit in Indiana het bevind dat wanneer mense genoeg waarde heg aan die vriendskap-dimensie van ‘n romantiese verhouding, die kwaliteit van die verhouding beter is, in die huidige oomblik sowel as oor tyd.   Laura VanderDrift, hoof outeur van die studie beklemtoon dat die kern van ‘n romantiese verhouding uit vriendkap bestaan – vriendskap vorm die belangrikste bousteen van liefde.

Sielkundiges stem breedweg ooreen dat vriendskap bestaan uit liefdevolheid, intimiteit, ‘n betroubare vennootskap en emosionele ondersteuning.  Die navorsers het bevind dat ‘n sterk vriendskapsverhouding nie alleen die romantiese verbintenis teen negatiewe invloede verskans nie, maar dat dit die verhouding ook beskerm teen romantiese verbrokkeling. Vriendskap lê dus ‘n fondasie vir die bou van ‘n verhouding wat oor tyd kan bly voortbestaan. Die vriendskap-dimensie van die verhouding dra by tot groter toewyding aan die verhouding, meer liefde vir die liefdesvennoot en, baie interessant, ook groter seksuele bevrediging.

Die navorsers het verder ook bevind dat mense wat hul eie persoonlike behoeftes en seksuele begeertes beklemtoon het, baie minder geneig was om die verhouding oor tyd in stand te hou.  Die persone wat meer waarde geheg het aan vriendskap as aan persoonlike en seksuele bevrediging was twee keer minder geneig om die verhouding te beëindig.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1