Nuus Flitse

Harde musiek en gewelddadige lirieke lei tot agressie

Vererger harde musiek met omstrede lirieke rebelsheid en kan dit tot anti-sosiale gedrag lei wat potensiëel gevaarlik kan wees? Die voorval aan ‘n Afrikaanse hoërskool ‘n aantal jare gelede waartydens ‘n matriekseun ‘n medeleerling met ‘n swaard doodgesteek en ander verwond het, het die kollig in Suid-Afrika weer sterk hierop laat val.

Die seun het ‘n masker gedra soortgelyk aan die wat die rockgroep Slipknot tydens vertonings dra, en was bekend vir die heldeverering wat hy vir die groeplede gekoester het. In die media is gespekuleer dat die voorval moontlik die direkte gevolg was van beïnvloeding deur Slipknot se omstrede lirieke en harde musiek.

Meer onlangs was daar ook in Suid-Afrika ‘n geval van ‘n seun wat sy ouma met ‘n swaard dood gesteek het. Onbevestigde berige lui dat ook hierdie seun uitsluitlik na heavy metal musiek geluister het en dat hy ‘n ongekende belangstelling in die dood en moord getoon het.

Navorsingsresultate vanaf so vroeg as die middel 80’s toon ‘n duidelike verband tussen ‘n voorkeur vir sekere musiek genres, soos rap, swaarmetaal en rock musiek, en afwykende gedrag soos rebelsheid, woede en agressie, asook siektetoestande soos psigose. Twee argumente word ter verklaring aangebied:

• Eerstens is daar diegene wat glo dat ‘n oordragseffek na die luisteraars plaasvind van die waardes wat deur die musiek, en dikwels ook die musikante, weerspiëel word.

• Tweedens is daar diegene wat glo dat persone wat ‘n uitdagende en uittartende lewenshouding het en maklik reëls oortree juis aangetrek word deur musiek en musikante wat hierdie houdings weerspiëel.

Op grond van navorsingstudies wat in 1993 en 2003 gedoen is het navorsers tot die gevolgtrekking gekom dat, alhoewel aggressie en anti-sosiale gedrag betekenisvol verband hou met rebelsheid, jeugdiges wat na harde musiek luister eerder op soek is na opwinding as wat hul voorkeur deur aggressie geïnspireer word. Dit gaan vir die jeugdiges meer oor die vryheid wat hierdie musiek simboliseer as wat dit oor die uitlewing van woede en aggressie gaan.

Mast en McAndrew kom egter in 2011 tot die kommerwekkende gevolgrekking dat gewelddadige lirieke in swaar metaal musiek tot verhoogde aggressie gelei het by manlike kollege studente. Meer in-diepte navorsing is nog nodig maar in hierdie stadium lyk dit dus wel of swaar metaal musiek met gewelddadige lirieke tieners negatief kan beïnvloed en liewer vermy moet word.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1