Nuus Flitse

Onthul die grootte van jou handtekening iets oor jou persoonlikheid?

Navorsers het bevind dat dit moontlik is om sekere persoonlikheidstrekke te voorspel deur na die grootte van ‘n persoon se handtekening te kyk.

Die gedagte dat persoonlikheidstrekke op grond van handskrif voorspel kan word is al as een van die grootste mites van die sielkunde afgemaak. Tog is daar heelwat navorsing wat wys dat handtekening dalk wel persoonlikheidstrekke kan ontbloot. Jou handtekening is tog ‘n baie persoonlike vorm van selfuitdrukking.

So is daar byvoorbeeld al bevind dat mense eerliker is as hulle ‘n dokument aan die begin en nie aan die einde nie, onderteken en dat vroue wat groot handetekening het met baie versierings  soos uitroeptekens en onderstreping, na narsissisme neig.    Ook was mense met groot handtekeninge geneig om groter salarisse te verdien, maar hul maatskappye het swakker gevaar. Wanneer mense se eiewaarde ‘n hupstoot gegee is deur aangedikte IK toetstellings aan hulle te verskaf, het hulle groter handtekeninge geproduseer.

Tydens die huidige studie is bevind dat indien jy ‘n groot handtekening het, jy waarskynlik daarvan hou om die lewe van die partytjie te wees. Mans sowel as vroue met groot handtekeninge het tydens persoonlikheidstoetsing hoë tellings behaal op sosiale dominansie. Sosiale dominansie hou verband met ‘n behoefte om te domineer, sosiale bravado en die begeerte om die middelpunt van die groep te wees.

‘n  Verdere bevinding was dat vroue met  groot handtekeninge na narsisme kan neig, wat beteken dat hul ydel, selfgesentreerd en uitermatig behep met hul fisieke voorkoms kan wees.  By mans manifsteer narsissisme eerder as gebrekkige empatie en in die misbruik van ander persone.

Hierdie bevinding is gemaak op grond van ‘n ondersoek na die persoonlikheidstrekke en handtekeninge van 192 vroulike en 148 manlike studente in Uruguay.  Luidens studie-outeur Alvaro Mailhos en sy kollegas is hierdie studie ‘n verbetering op vorige studies aangesien hulle drie verskillende maatstawwe van handtekeninggrootte gebruik. Die drie maatstawwe sluit in  die kleinste area wat om die handtekening afgegrens kan word, die aantal individuele letters in die handtekening, en laastens die styl van die handtekening.  Hulle bevestig ook dat hulle bevinding alleenlik geld tov handtekeninggtootte en nie tov die grootte van die geskrewe naam nie.- British Psychological Society Research Digest

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1