Nuus Flitse

Mens-dier-interaksie  –  Kietsie net so waardevol soos Woef

Troeteldiere kan op emosionele, sosiale en fisieke vlak ‘n baie belangrike ondersteunende rol speel in die lewens van hul menslike eienaars.  Hulle bied vriendskap aan die eensames, onvoorwaardelike aanvaarding aan die wat verwerp voel, en oefening en ontspanning aan die wat ‘n behoefte daaraan het. Veral honde word gesien as “’n mens se beste vriend” en word  ook opgelei as gidshonde vir die blindes en vrienskap-honde om siekes en andere in inrigtings te vertroos.

Katte, aan die ander kant, word  dikwels as afgetrokke en “neus-in-die-lug” beksou. Die algemene mening is dat hulle geen emosionele band met hul eienaars kan vorm nie en mense net verduur omdat hulle dan verseker is dat hulle daaglikse kos.

‘n Nuwe navorsingstudie het nou egter getoon dat katte baie meer van mense hou as waarvoor hulle krediet kry en dat hulle oor ingewikkelde sosio-kognitiewe en probleem-oplossende vermoens beskik. Die algemene persepsie dat katte nie op sosiale stimuli reageer nie is foutief en gegrond op gebrekkige kennis oor katte se voorkeure en wat hulle stimuleer.

Twee groepe katte is by die navorsing betrek – ‘n groep van 19 wat private eienaars gehad het en ‘n groep van 19 wat by ‘n skuiling tuisgegegaan het.  Die katte is in afsondering gehou vir twee-en-’n-half uur, waana hulle gemonitor is terwyl een van vier items aan hulle gebied is: kos, ‘n reuk, ‘n speelding, of menslike interaksie. Die stimuli is gemeng om sodoende ‘n meer akkurate lesing te kry. Voorkeur vir ‘n bepaalde stimulus is gemeet aan dit waarna die kat eerste gegaan het en hoe lank die kat daarmee in interaksie was.

Die navorsers het duidelike verskille tussen die katte opgemerk, ongeag of hulle in ‘n huis of ‘n skuiling tuisgegaan het. In die geheel gesien het helfte van die katte egter menslike interaksie bo enige ander stimulus verkies, selfs kos. Hulle het ongeveer 65 % van hul tyd spandeer om met mense in interaksie te tree. Die navorsers kom tot die gevolgtrekking dat die katte daarvan hou om by hul eienaars te wees, ongeag hoe hulle teenoor die eienaars reageer.

‘n Vorige studie aan die Universiteit van Tokyo het verder bevind dat katte hulle eienaars se stemme duidelik van ander stemme kan onderskei, maar dat hulle nie geleer het om daarop te reageer nie. Die wetenskaplikes wat by hierdie studie betrokke was is van mening dat baie van die verskille tussen die wyse waarop katte en honde reageer bloot te wyte is aan hoe hulle gedomestiseer is.

Kurt Kotrschal van die Konrad Lorenz Navorsings Instituut aan die Universiteit van Wene en andere het in 2011 getoon dat die verhouding tussen katte en hul eienaars dieselfde dinamika weerspieel as wat in menslike verhoudings voorkom. ‘n Belangrike faset van die verhouding tussen mense en katte berus op gedeelde belangstelling in mekaar en vriendelike, taktiese interaksie.

Die voordele van jou verhouding met jou kat word waarskynlik onderwaardeer en kan net so waardevol wees as jou verhouding met jou hond. Miskien is dit beter om jou verhouding met jou kat te meet teen jou verhoudings met ander mense eerder as teen jou verhouding met jou hond.

Die belangrike ondersteuningsrol wat diere in die lewens van mense vervul kan egter nooit oorbeklemtoon word nie, hetsy of dit ‘n kat, ‘n hond, of ‘n ander troeteldier is.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1