Nuus Flitse

Groepsoefening bied meer stresverligting as individuele oefening

Navorsers het bevind dat studente wat aan groepsoefeninge deelgeneem het se stresvlakke met 26% afgeneem het, terwyl hul lewenskwaliteit beduidend toegeneem het, vergeleke met studente wat individueel of glad nie geoefen het nie.

Mediese skole word uitgesonder as omgewings waar studente aan uitsonderlike hoë vlakke van sielkundige stres blootgestel word, wat manifesteer as depressie, angs, uitbranding, alkohol misbruik, uitputting en oor die algemeen lae lewenskwaliteit. Dit kan verreikende gevolge hê in terme van persoonlike welstand, interpersoonlike verhoudings en die studente se algemene houding teenoor die mediese beroep en hul vermoë om empatie met hul pasiënte te toon.

Eerste- en tweedejaar mediese studente aan die University of New England College of Osteopathic Medicine het oor ‘n periode van twaalf weke aan hierdie studie deelgeneem. Die studente is in drie groepe verdeel naamlik ‘n groep van 25 studente wat deelgeneem het aan dertig minuut groepsoefsessies, ‘n groep van 29 waar die studente alleen of saam met twee medestudente oefeninge van hul keuse gedoen het, soos oefen met gewigte of draf, en ‘n kontrolegroep bestaande uit 15 studente wat glad nie geoefen het nie. Die deelnemers het een maal elke vier weke ‘n stress-evalueringsvraelys voltooi, sowel as weekliks ander vraelyste om fisieke, geestelike en emosionele welstand te bepaal.

Die studente wat aan die groepsoefeninge deelgeneem het se stresvlakke en emosionele welvaart het statisties beduidend verbeter, vergeleke met dié wat individueel geoefen het en dié wat glad nie geoefen het nie. Teen die einde van die twaalf weke het hul geestesgesteldheid met 12.6% verbeter, fisiek het hulle 13 % beter gefunksioneer en emosioneel ongeveer 25 % beter. Hul stresvlakke het terselfdertyd met 26 % verminder. Die groep wat individueel deelgeneem het aan aktiwiteite van hul eie keuse het dubbel so lank geoefen maar geen beduidende verbetering is by hulle gemeet ten opsigte van stresvermindering of toename in lewenskwaliteit nie. Hul geestesgesteldheid het wel met 11% verbeter. Geen veranderinge is by die kontrolegroep gerapporteer nie.

Om saam met kollegas en vriende uitdagende oefeninge te doen terwyl hulle mekaar ondersteun en aanmoedig het duidelik dividende gelewer ver verby die voordele van die oefeningseffek alleen.

Die studie bevestig weereens hoe belangrik dit is om ‘n gesondheidsbenadering te handhaaf wat ‘n geestelike, fisieke en emosionele komponent insluit. Maar dit beklemtoon ook dat mediese skole, of dalk alle universiteitsfakulteite, moet oorweeg om groepsoefenprogramme beskikbaar te stel. In die moderne werksomgewing wat gekenmerk word deur hoë vlakke van stres wat tot leefstylsiektes en uitbranding en dus lae produktiwiteit kan lei, kan werkgewers waarskynlik ook aansienlik baat vind indien hulle hierdie uitlaatklep aan werknemers beskikbaar stel.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1