Nuus Flitse

Oefeninge met gewigte beskerm breinfunksie van ouer individue

Oefening met gewigte is een van die beste maniere om breinfunksie by ouer individue te beskerm.  Navorsers het bevind dat verhoogde spierkrag die breinfunksie van ouer individue met ligte kognitiewe deteriorasie aansienlik verbeter het.

Daar word geraam dat 135 miljoen mênse wêreldwyd teen 2050 aan dementia sal lei. Geringe kognitiewe gestremheid word as ‘n voorloper van dementia beskou en ouer persone wat geringe kognitiewe gebreke toon word gesien as ‘n hoë risiko-groep vir verdere kognitiewe verval, tesame met fisieke swakheid en gestremdheid.

Geringe kognitiewe gestremdheid word gediagnoseer wanneer mense ouderdomsverwante probleme ontwikkel met geheue en denkprosesse, maar steeds onafhanklik kan funksioneer. Anaboliese oefeninge (kragoefeninge met gewigte) kan baie voordelig wees vir hierdie individue in terme van verbetering van kognitiewe funksies, spierkrag en aerobiese kapasiteit.  Vorige studies het reeds getoon dat indien mense fisiek meer aktief raak dit hul aerobiese kapasiteit (VO2piek) verbeter, wat weer lei tot ‘n laer risiko vir kognitiewe verval en Alzheimer se siekte. Ook is daar reeds bevind dat die risiko om aan Alzheimer se siekte te ly groter is by persone met minder spierkrag.

Navorsers wou nou vasstel of ‘n verbetering in aerobiese kapasiteit (VO2peak) en krag, as gevolg van oefeninge met gewigte  (progressiewe weerstandsoefeninge), tot verbetering in kognitiewe vermoëns sou lei. Een honderd volwassenes van 55 jaar en ouer, wat in gemeenskapsbehuising tuis gaan, is by die studie betrek. Hulle is in groepe opgedeel waarvan een groep  vir ‘n periode van 6 maande 2 tot drie dae per week hoë intensiteit liggaamsbou-oefeninge met gewigte gedoen het. Tesame hiermee het helfte van hulle ook kognitiewe opleiding ontvang, en helfte skyn kognitiewe opleiding. ‘n Tweede groep het skyn gewigsoefeninge gedoen, terwyl helfte van hulle ook kognitiewe oefeninge saam met die skyn gewigsoefeninge gedoen het, en helfte skyn kognitiewe oefeninge. Die resultate het getoon dat gewigsoefeninge betekenisvolle voordele ingehou het vir kognitiewe verbetering, verbetering in spierkrag en aerobiese kapasiteit.

Volgens Dri Yorgi Mavros, hoofouteur van die studie, het die studie getoon dat die verbetering in kognitiewe funksies direk met ‘n verbetering in spierkrag verband gehou het. Hoe sterker die deelnemers aan die studie geword het, hoe meer voordelig was dit vir hul breinfunksionering.

Hierdie voordele is nie gevind by individue wat kognitiewe oefeninge gedoen het of die kontrole groep wat skynoefeninge gedoen het nie. Verdere navorsing is nodig om te verstaan wat die onderliggende fisiologiese meganismes is wat die skeletale spierstelsel en -funksie en breinfunksie met mekaar verbind.

Hoe meer mense betrokke kan raak by weerstandoefeninge, soos oefeninge met gewigte, hoe gesonder sal die wêreld se bejaarde bevolking wees, aldus dr Mavros. Die sleutel is egter om gereeld te oefen (ten minste twee keer per week) en om teen ‘n hoë intensiteit te oefen sodat spierkrag maksimaal ontwikkel kan word. Daardeur sal maksimum voordele ten opsigte van breinfunksionering verkry word.

Vorige studies het reeds getoon dat gewigsoefeninge breinvolume in kritiese breinareas verhoog het. Mede outeur van die studie, Prof Maria Fiatarone Singh, stel dit dat meer navorsing nou nodige is om vas te stel of ‘n verhoging in spiermassa ook ‘n verhoging in breingrootte tot gevolg het. Dit is ook belangrik om uit te vind watter meganismes spierkrag, breingroei en kognitiewe funksionering met mekaar skakel, sodat oefeninge wat optimale voordele sal inhou voorgeskryf kan word.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1