Nuus Flitse

Te gou skool toe is sleg vir jou kind

Om “groot skool” toe te gaan is vir ouers en kinders ‘n belangrike mylpaal. Dikwels is ouers baie trots indien die kind op ‘n jonger leeftyd reeds “skoolgereed” blyk te wees. Die vraag is egter: Hoe voordeling is dit vir jou kleuter? Tydens die huidige studie het navorsers tot die gevolgtrekking gekom dat die jongste kinders van elke skooljaar waarskynlik meer kwesbaar is om sielkundige probleme te ontwikkel as hulle ouer klasmaats.

Navorsers aan die Universiteit van Exeter se Mediese Skool het meer as 2 000 kinders in 80 verskillende primêre skole ondersoek. Hulle het bevind dat die ouers en klasmaats van die jonger kinders hul geestesgesteldheid as swakker beoordeel het as dié van hul ouer klasmaats. In die geheel gesien was die invloed minimaal, maar die navorsers glo dat die addisionele stres om met ouer kinders mee te ding vir kwesbare kinders, soos dié met leerprobleme of wat prematuur gebore is, ‘n keerpunt kan wees.

Die navorsing is geïnspireer deur Anna Price van die Universiteit van Exeter wat, na tuisskooling van haar seun wat in April gebore is, bevind het dat hy nie gereed was om skool op vyfjarige ouderdom te begin nie. Die navorsingstudie het aan haar die geleentheid gebied om eerstehands te sien hoe dit kinders beïnvloed wanneer hulle jonger skool toe gaan. Sy is van mening dat, alhoewel die meerderheid kinders waarskynlik nie daardeur geaffekteer sal word nie, daar wel diegene is vir wie dit die keerpunt kan beteken tussen normale funksionering en sielkundige probleme. Ouers moet baie bedag wees hierop.

Tydens die studie is ook gekyk na die impak van vroeë skooltoetrede op hoe gelukkig die kind is en hoe dit sy gedrag bïnvloed. Teenstrydig met vorige navorsing is daar nie ‘n beduidende invloed bevind nie. Die skole waar die ondersoek gedoen is het egter sterk ondersteuningstrukture in plek gehad, soos klein leergroepies, wat ‘n invloed kon uitoefen.

Luidens Professor Tamsin Ford, kindersielkundige wat toesig oor die projek gehou het, kan jonger skooltoetrede vir kinders met spesiale behoeftes of wat prematuur gebore is ‘n keerpunt wees, maar definitief nie vir almal nie. Onderwysers moet egter bedag wees daarop en die situasie monitor.

Hierdie studie kan ouers beïnvloed om hul kinders eerder later skool toe te stuur, veral in grensgevalle waar die kind steeds binne sy ouderdomsgroep sal wees indien skooltoetrede tot die volgende akademiese jaar uitgestel word. Dit kan ook die wyse waarop onderwysers met die kind in interaksie tree en die ondersteuning wat aan hom gebied word beïnvloed.-Sciencedaily

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1