Nuus Flitse

Geslag en persoonlikheidstipe kan die risiko verhoog dat honde jou sal byt

Tydens die huidige studie is bevind dat hondbyt voorvalle meer algemeen voorkom by mans en angstige persone. Verdere navorsing is egter nodig om vas te stel waarom dit so is.

Aanvalle deur honde verteenwoordig wêreldwyd ‘n ernstige openbare gesondheidsprobleem, waarvan die omvang nie ten volle bekend is nie. Tydens die huidige studie wat in die Verendigde Koningkryk voltooi is, is bevind dat een uit elke vier individue voorheen deur ‘n hond gebyt is. Net ongeveer ‘n derde van hierdie gevalle was ernstig genoeg sodat hulle mediese behandeling gekry het. Verder is net ongeveer een uit elke drie hondbyt-gevalle deur hospitaalrekords weerspiëel aangesien hospitale nie onderskeid tref tussen hondbyt voorvalle en ander beserings wat deur ‘n hond toegedien is nie. So min as 0.6% van voorvalle is ernstig genoeg sodat die slagoffers in die hospitaal opgeneem moet word. Hondbyt voorvalle is dus waarskynlik baie meer algemeen as wat tot nog toe geglo is.

In ‘n poging om meer akkurate statistiek te bekom het die navorsers ‘n opname gedoen onder 694 persone in 385 huishoudings in die semi-landelike stad van Cheshire West. Hulle wou vasstel hoeveel mense gebyt is, of die byte behandeling vereis het en of die slagoffers die honde geken het. Die deelnemers is ook gevra of hulle self ‘n hond besit.

Verder het die navorsers emosionele stabiliteit van die deelnemers gemeet deur die Tien Item Persoonlikheidsvraelys (TIPI), wat persoonlikheidstrekke soos emosionele stabiliteit en neurose meet. Hulle wou vasstel of dit jou risiko om deur ‘n hond gebyt te word kan verhoog.

Resultate
Een uit elke vier deelnemers het aangedui dat hulle voorheen gebyt is. Van die individue wat gebyt is het die voorvalle dikwels gebeur terwyl hulle jonk was, maar net drie uit die 48 kinders wat deel van die studie was is gebyt. Die feit dat kinders deesdae minder buite speel kan moontlik tot die afname bydra.

By mans was die risiko twee keer groter dat hulle reeds voorheen gebyt is. Dit kan moontlik wees dat mans ernstiger beseer word en dus meer in hospitaalrekords weerspiëel word. Dit kan moontlik ook aan persoonlikheidsverskille tussen die geslagte toegeskryf word. Daar is egter geen bewyse wat hierdie aannames bevestig nie, en verdere navorsing is nodig.

Wanneer mense verskeie honde besit het was die risiko groter dat hulle reeds voorheen gebyt sou wees as wanneer hulle glad nie ‘n hond besit het nie. Meer as die helfte het aangedui dat hulle deur ‘n onbekende hond gebyt is. Dit is teenstrydig met die siening wat tans gehandhaaf word dat mense hoofsaaklik deur bekende honde gebyt word.

Vir die eerste keer ooit is ‘n verband gevind tussen persoonlikheidseienskappe en die risiko om gebyt te word. Volgens die TIPI tellings was individue wat meer emosioneel onstabiel en neuroties was meer geneig om gebyt te word. In die lig van voorkomingstategieë is dit uiters belangrik dat hierdie aspek verder ondersoek word – daar moet dalk veel meer gefokus word op mense se gedrag rondom honde.

Ongelukkig leen die navorsing dit nie daartoe om oorsaak en gevolg te bepaal nie, ook aangesien huishouding in net een graafskap in die VK ondersoek is. Die studie wys egter dat risiko faktore hersien moet word aangesien baie wanopvattings aan die lig gebring is.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1