Nuus Flitse

Elke enkele oefensessie bevoordeel die brein

Akute oefening, dit wil sê een enkele oefensessie, bevoordeel reeds op klein skaal die brein en gemoedstemming.  Dit is die gevolgtrekking waartoe navorsers kom nadat hulle die kognitiewe en gedragsveranderinge van een oefensessie gedokumenteer het, soos deur verskeie navorsingstudies gerapporteer is. Maar hulle delf nog dieper en dokumenteer ook die groot verskeidenheid neurofisiologiese en neurochemiese veranderinge wat gedokumenteer is om na ‘n enkele oefensessie plaas te vind.

Oefening verlaag die risiko van neurologiese siektes en beskerm die brein teen ouderdomsverwante agteruitgang. Daarom is daar tans groot belangstelling in die positiewe invloed wat fisieke aktiwiteit op verskeie breinfunksies uitoefen, insluitend gemoedstemming, geheue, aandagspan, motoriese reaksietye en selfs kreatiwiteit.  Volgens die hoofnavorser van hierdie studie, Wendy A Suzuki, word oefeningsingryping huidiglik ingespan vir die verbetering van ouderdomsverwante kognitiewe gebreke wat tydens normale veroudering voorkom en minimale kognitiewe gebreke wat nie noodwendig aan ouderdom toegesrkyf kan word nie, sowel as, die verbetering van die kognitiewe funksionering by Alzheimers pasiênte en van motoriese gebreke by Parkinsons pasiënte.

Navorsers het nou bevind dat akute oefening, dit wil sê net een enkele oefensessie, reeds op klein skaal verstandelike funksionering verbeter en die gemoedstemming en emosionele staat verbeter. Elke enkele oefensessie word ‘n bousteen vir die volgende sessie, om uiteindelik die langtermyninvloed te verseker. Begrip van die invloed van een akute oefensessie op die brein is dus belangrik aangesien dit uiteindelik insig bied in die langtermyn uitwerking.

Alhoewel ‘n wye verskeidenheid navorsingsresultate ondersoek is, kom die navorsers tot die gevolgtrekking dat die volgende drie kognitiewe/gedrags-voordele veral belangrik is: verbetering van die kognitiewe take wat hoofsaaklik deur die prefrontale korteks van die brein hanteer word, verbetering in gemoedstemming, en ‘n verlaging in stresvlakke. Ander voordele wat tot ‘n mindere mate voorkom is verbetering in geheue, insluitend langtermyngeheue, assosiatiewe geheue, leer en retensie van motoriese funksies en emosionele geheue. Die voordele word sterk beïnvloed deur die intensiteit van die oefening.  Tog is bevind dat selfs ligte intensitiet oefening voordelig is.

Wat neurofisiologiese en neurochemiese veranderings aanbetref word ‘n groot verskeidenheid breinareas en breinstelsels geaktiveer  tydens en na akute oefening.  Die invloed van oefening is veral dramaties ten opsigte van neurochemiese vlakke, insluitend neurotransmitters, metaboliete, groeifaktore en neuromodulators. Dit illustreer weereens die kompleksiteit van breinresponse op akute oefening.

Luidens die mede-outeur van die studie, Julia C Basso,  wys die studies waaruit hierdie navorsing saamgestel is duidelik dat oefening diepgaande veranderinge in breinchemie en fisiologie meebring, wat belangrike implikasies inhou vir die kognitiewe verbetering van gesonde populasies  en simptoonbehandeling en remediëring van kliniese afwykende populasies. Daar is egter leemtes wat aangespreek moet word om toekomstige navorsing nog meer sinvol te maak. ‘n Verduidelikende definisie van “akute oefening” is bv nodig sodat vergelykings van verskeie studies op wetenskaplike grondslag gedoen kan word. So ook moet ‘n duidelike definisie van oefeningsintensiteit beskikbaar wees.- MedicalXpress

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1