Nuus Flitse

Funksionering in spanverband beter wanneer groepslede meer koffie drink

Kafeïen het ‘n verrassende invloed op werkspanne, het navorsers bevind – spanlede wat meer koffie drink gee meer positiewe terugvoer oor die groep se taakverrigting en is meer gefokus op die onderwerp, vergeleke met dié wat kafeïenvrye koffie drink.

Navorsers het bevind dat persone wat vooraf koffie wat kafeïen bevat ingeneem het, meer positief gevoel het oor die groep se werkverrigting en hul eie bydra. ‘n Tweede studie het bevind dat persone wat onder die invloed van kafeïen was meer gesels het in ‘n groepsopset, en ook meer gefokus het op die onderwerp as dié wat kafeïenvrye koffie ingeneem het.

Die navorsers spekuleer dat die magiese werking van koffie in groepsverband daaraan toegeskryf kan word dat dit mense wakkerder en skerper instem.

Daar is al baie navorsing gedoen oor die invloed van kafeïen op individuele  prestasie, maar hierdie is die eerste studie wat die impak daarvan in groepsverband ondersoek. Meer as sewentig voorgraadse studente, wat aangedui het dat hulle koffiedrinkers is, het aan die eerste studie deelgeneem. Hulle het opdrag ontvang om geen koffie voor die eksperiment te drink nie. Helfte van die deelnemers het eers deelgeneem aan ‘n taak wat aan hulle as ‘n koffie-proe-eksperiment voorgehou is. Hulle is in groepe van vyf opgedeel. Nadat hulle koffie gedrink en die geur geëvalueer het, moes hulle vir dertig minute ander takies voltooi, om die kafeïen kans te gee om te werk. Die ander helfte van die deelnemers het die koffie-proe taak eers aan die einde van die eksperiment gedoen.

Elke groep is hierna gevra om op te lees oor ‘n kontroversiële onderwerp en ‘n bespreking daaroor te hou, naamlik die “Occupy Movement”, ‘n liberale beweging wat sosiale en ekonomiese gelykheid voorstaan.  Die resultate het bevestig dat dié wat vooraf koffie gedrink het hulself en ander groepslede meer positief geëvalueer het as die wat eers na die tyd koffie ingeneem het.

Die tweede studie was soortgelyk, behalwe dat 61 studente almal vooraf koffie gedrink het. Helfte van die deelnemers se koffie het egter kafeïen bevat, terwyl die ander helfte s’n kafeïenvry was. Dié wat die koffie gedrink het wat kafeïen bevat het, het hulself en ander groepslede meer positief beoordeel as dié wat kafeïenvrye koffie gedrink het.

Dit het klaarblyklik gegaan oor hoe wakker en skerp hulle was – alle deelnemers moes aan die begin en einde van elke eksperiment aandui hoe wakker en skerp hulle gevoel het. Dié wat kafeïen ingeneem het, het aangedui dat hul wakkerder en skerper gevoel het vergeleke met dié wat geen kafeïen ingeneem het nie. ‘n Sleutelbevinding wat deurgaans voorgekom het was dat dié wat hulself as wakkerder en skerper geevalueer het, ook geneig was om hulself en ander groepslede beter punte te gee tov werkverrigting.

Die implikasie is dat enige ingryping wat wakkerheid en skerpheid bevorder, soos oefening, soortgelyke resultate behoort te ontlok. Die navorsers spekuleer dat dit tot ‘n meer positiewe ingesteldheid aanleiding gee.

Die kafeïen doen egter meer as om net positiewe gevoelens aan te wakker. Analises van die groepsbespreking aan die einde van die tweede studie het getoon dat dié wat kafeïen ingeneem het geneig was om meer aan die groepsbespreking deel te neem en meer op die onderwerp onder bespreking te fokus – dit wat hulle gesê het was meer relevant. En, ondanks die feit dat ‘n kontroversiële onderwerp bespreek is, het dit nie  weerstand in die groep ontlok nie. Dié wat kafeïen ingeneem het, het ook groter bereidwilligheid getoon om weer saam met die groep te werk.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1