Nuus Flitse

Ekspressiewe skryf kalmeer brein van diegene wat maklik stres

Deur breinaktiwiteit te meet het navorsers aan Michigan Staats Universiteit ontdek dat ekspressiewe skryf mense wat uitermatig gespanne raak kan help om kalm te bly voor hulle ‘n stresvolle taak uitvoer.

Chroniese stresvrate neem kennis: om bloot jou gevoelens op papier vas te lê kan jou help om ‘n opkomende stresvolle taak doeltreffend en kalm te benader.

Hierdie is die eerste studie wat neurale bewyse gevind het van die voordele van ekspressiewe skryf. Stres en kommer put die beskikbare kognitiewe bronne uit. Mense wat uitermatig kwel is as’t ware besig om meervuldige take gelyktydig te probeer uitvoer. Indien hulle daarin kan slaag om van die kwelgedagtes ontslae te raak deur ekspressiewe skryf, word alle kognitiewe bronne tot beskikking van die taak op hande aangewend, wat tot groter doeltreffendheid lei.

Vir die doel van die studie is kollegestudente gewerf wat deur middel van ‘n gevalideerde siftingstoets as chroniese stresvrate geïdentifiseer is. Hulle moes ‘n rekenaar gebaseerde “flanker” taak voltooi, waartydens die akkuraatheid en reaksietyd van hul response  gemeet is. Voor met die taak begin is het ongeveer helfte van die deelnemers vir agt minute hul diepste gedagtes en gevoelens oor die opkomende taak op papier neergepen; die ander helfte, wat die kontrolegroep verteenwoordig, het geskryf oor wat hulle die vorige dag gedoen het.

Terwyl beide groepe ongeveer dieselfde reaksietyd en akkuraatheid behaal het, het die ekspressiewe skryfgroep die “flanker” taak baie meer doeltreffend afgehandel – hulle het minder van die beskikbare kognitiewe hulpbronne gebruik, soos deur die EEG gemeet.

Volgens die navorsers kon die studente wat oor hul vrese oor die opkomende taak geskryf het hul kwellinge “aflaai”, met die gevolg dat hul meer doeltreffend kon funksioneer. Dié studente wat nie hul kwellinge kon “aflaai” nie het baie meer breinenergie gebruik om dieselfde resultate te behaal.

Baie studies het reeds bevind dat ekspressiewe skryf mense kan help om traumatiese of stresvolle gebeure uit die verlede te verwerk. Die huidige studie bevestig dat dieselfde tegniek mense, veral chroniese stresvrate, kan help om voorbereid te wees sodat stresvolle take doeltreffender afgehandel kan word.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1