Nuus Flitse

Selfs minimale oefening per dag verlig depressie en neerslagtigheid

Dit is geensins ‘n openbaring dat oefening geestesgesondheid verbeter nie – dit is ‘n holruggeryde feit wat baie gereeld in die media opduik. ‘n Studie deur professor Alexandra Parker, wat verbonde is aan die Universiteit van Victoria, het nou egter getoon dat jeugdiges wat depressiesimptome ervaar baat vind selfs by minimale oefening per dag.

Dit is ook nie nodig ‘n spesifieke tipe oefeninge te doen nie. Die belangrikste is om haalbare doelwitte te stel.  Dit is teenproduktief en onhaalbaar om van jeugdiges, of enige ander persoon,  te verwag om by ‘n program betrokke te raak wat nie vir hulle volhoubaar is nie.

By die bereiking van klein doelwitte kan die jeugdiges daaraan begin werk om hul doelstellings uit te brei, maar net soveel as wat hulle dink haalbaar is vir hulle. Die belangrikste is om aan die beweeg te bly – al is dit dan op baie klein skaal – en uiteindelik ‘n nuwe lewenstyl te vestig. Terselfdertyd leer dit hulle hoe om beheer te neem oor hul besluite en keuses en sodoende resultate te kry.

Hoekom is fisieke oefening ‘n kuur vir depressie?

Dit is ‘n baie bekende feit dat fisieke oefening meebring dat endorfiene vrygestel word, wat “goedvoel”-hormone is. Dit verbeter uit die aard van die saak gemoedstemming en verlig ook pyn. Daar is egter selfs ‘n beter rede.

Fisieke oefening, veral indien dit saam met ‘n vriend of in groepsverband plaasvind, lei die aandag weg van disfunksionele en negatiewe denke aangesien op die oefening as sodanig gekonsentreer word. Binne groepsverband het dit die addisionele waarde van sosiale ondersteuning en die persone voel dat hulle behoort, dat hulle  sosiaal gekonnekteerd is. Dit is van krities belang vir jeugdiges op daardie leeftyd, maar ook vir enige ander persoon, en dra grootliks by tot die vestiging van goeie geestesgesondheid.

Oefening is familieverband, bv stap saam met ouers, bied geleentheid tot interaksie in ‘n ontspanne atmosfeer, ‘n uiters belangrike bydraende faktor tot geestesgesondheid. Dit verander die hele dinamiek van die interaksie tussen mense en skep geleentheid om sensitiewe onderwerpe met ‘n oop gemoed te benader.

Die waarde van fisieke oefening kan moeilik oorbeklemtoon word. Dit is ‘n lae koste ingryping wat maklik  is om in die praktyk te implimenteer, dit is dwelmvry en daar kleef geen stigma daaraan nie.

Die volgende stap is om navorsing te doen oor die waarde van fisieke oefening vir die verligting van  angstoestande  by jeugdiges, maar ook by ander persone.- MedicalXpress

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1