Nuus Flitse

Depressiewe persone se belewing van die verlede is verwronge

Depressie gaan nie net gepaard met ‘n negatiewe beskouing van die wêreld, die self en die toekoms nie – depressiewe mense is geneig om op ‘n baie spesifieke manier na die verlede te kyk. In plaas van om “die goeie ou dae” te herleef, soos normaalweg die geval by “gesonde” mense, is hulle geneig om ‘n verwronge belewing te herroep, wat alle positiewe uitkomste uitsluit.

Dit is normaal vir mense om bevooroordeeld te wees wanneer hulle na uitkomste van die verlede terugkyk.Dit staan bekend as “terugblik vooroordeel”. Navorsers het nou egter vir die eerste keer bevind dat depressielyers as’t ware ‘n toksiese weergawe van normale “terugblik vooroordeel” ervaar – hulle konsentreer alleenlik op slegte dinge uit die verlede, tot die uitsluiting van enige goeie dinge.

“Terugblik vooroordeel” bestaan uit drie kernelemente:

  • Oorkatting van voorsienbaarheid – mense glo dat hulle nog altyd geweet het hoe dinge gaan uitdraai;
  • Onafwendbaarheid – iets moes doodeenvoudig gebeur; en
  • Geheue vooroordeel – foutiewe herinneringe van wat ons eens op ‘n tyd gedink het.

Terugblik vooroordeel is al in verskeie scenarios getoets, soos tydens sportgebeurtenisse, politieke verkiesings, mediese diagnoses en beleggingstrategieë. Dit is egter nog nooit voorheen tov depressie ondersoek nie.

Wanneer gelukkige mense op die verlede terugkyk, veroorsaak “terugblik vooroordeel” onwillekeurig  en onafwendbaar dat  positiewe herinneringe  na vore kom. Terselfdertyd is dit geneig om negatiewe momente uit die geheue te ban. Depressiewe persone ervaar die teenoorgestelde tendens.

Dit word verder vererger daardeur dat hulle die negatiewe gebeure as vooruitsienbaar en onafwendbaar beleef. Hierdie toksiese kombinasie versterk gevoelens van hulpeloosheid en gebrekkige beheer, wat reeds kenmerkend is van die depressiewe persoon se belewing.

Alle mense ervaar soms teleurstelling en berou – dit is deel van  ‘n leerskool wat mense toelaat om te groei en ontwikkel, en hulle toerus om  nie die foute van die verlede weer in die toekoms te herhaal nie. By depressiewe mense skep dit egter ‘n eindelose siklus van misrabelheid. Dit werk versterkend in op hierdie persone se geneigdheid tot depressie, aangesien hulle in onvermoë bly om uit die foute van die verlede te leer.

Ongeveer een honderd universiteitstudente, wat aan matige tot sterk depressie gely het, is tydens hierdie studie getoets.  Hulle moes hulself inleef in scenarios uit die daaglikse lewe wat positiewe of negtiewe uitkomste kon hê. Hoe meer depressief die studente was, hoe meer toksies was hul “terugblik vooroordeel” – hulle het negatiewe uitkomste as vooruitsienbaar en onafwendbaar beoordeel. Hulle herinnering van vorige ervarings was ook verwronge en hulle het negatiewe uitkomste as meer negatief onthou as wat werklik die geval was. Hulle het ‘n algemene negatiewe wêreldbeskouing gehandhaaf.

Verdere navorsing is noodsaaklik om die spesifieke verwantskap tussen depressie en “terugblik vooroordeel” verder te ondersoek.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1