Nuus Flitse

Elektroniese speelgoed ondersteun nie taalontwikkeling by babas nie

‘n Nuwe studie toon dat elektroniese babaspeelgoed, wat liggies laat flikker en woorde en liedjies produseer, die kwaliteit sowel as kwantiteit van kommunikasie en interaksie tussen ouers en babas negatief beïnvloed, vergeleke met hardebord bababoeke en tradisionele speelgoed soos houtblokkies en vormsorteerders of rubberblokkies.

Elektroniese speelgoed, wat geraas maak en liggies laat flikker is baie doeltreffend om kinders se aandag te trek. Dit verminder egter die geleentheid tot verbale interaksie tussen ouer en kind, en daarmee tesame die geleentheid om taalontwikkeling by die kind te stimuleer. ‘n Groot aantal ander voordele gaan sodoende ook verlore.

Moderne gesinne bevind hulle as gevolg van finansiële-, werks en ander gesinsverpligtinge dikwels in ‘n situasie waar daar min geleentheid is vir direkte ouer-kind speeltyd. Kommunikasie en interaksie tussen ouer en kind lê egter die grondslag vir literêre vaardigheidsonwikkeling en beïnvloed die akademiese sukses wat die kind uiteindelik behaal. Dit bied ook aan ouers insig in die kind se ontwikkelingsgang en ontwikkelingsuitdagings waaraan aandag geskenk behoort te word. Terselfdertyd leer dit die kind  sosiale vaardighede, soos dat elkeen ‘n beurt moet kry en hoe om toepaslik op andere se insette te reageer.

Anna V. Sosa van Northern Arizona University en kollegas het ‘n studie onderneem met 26 ouers en babapare. Die babas was tussen die ouderdomme van 10 en 16 maande en deelnemers het drie tipes speelgoed gekry: elektroniese speelgoed, soos ‘n babarekenaar, ‘n pratende plaasstel of ‘n babaselfoon; tradisionele speelgoed, soos groot hout legkaarte, vormsorteerders of rubberblokke met prentjies; en 5 hardebord boekies met plaasdier-, vorm- of kleurtemas. Klankopnames is gemaak tydens ouer-kind speeltyd.

Die doel van die studie was om te bepaal watter tipe speelding wat tydens ouer-kind speeltyd gebruik word, die kwaliteit en kwantiteit van kommunikasie en interaksie so sal beïnlvoed dat dit taalontwikkeling bevoordeel. Ouers word deurgaans aangemoedig om vir hul infante te lees en tyd in een-tot-een spel met hulle te spandeer. Min is egter bekend oor die invloed wat verskillende tipes spelaktiwiteite op ouer-infant kommunikasie uitoefen.

Die bevindings het getoon dat die tipe speelding wat gebruik is ‘n beduidende invloed uitgeoefen het op die kwantiteit en kwaliteit van taalgebruik. Tydens spel met die elektroniese speelgoed is minder volwasse woorde gebruik en het minder kommunikasie met verbale oor-en-weer pratery voorgekom as tydens spel met tradisionele speelgoed of die boeke. Dit wil voorkom asof die ouers die elektroniese speelgoed namens hulle laat praat het. Die kinders het ook minder gepraat of geluide gemaak wanneer hulle met die elektroniese speelgoed gespeel het. Hierdie bevinding is veral kommerwekkend in die lig daarvan dat daar geen bewyse bestaan dat kinders taal vanaf elektroniese media of enige nie-menslike bronne kan aanleer nie.

Daar is verder bevind dat die ouers minder gepraat het tydens spel met tradisionele speelgoed in vergelyking met spel met die boeke. Die ouers het ook minder inhoudspesifieke woorde gebruik wanneer hulle saam met hul babas met die tradisionele speelgoed gespeel het in vergelyking met die boeke. Die grootste en mees konstante verskille is bevind ten opsigte van die elektroniese speelgoed en die boeke, en tweedens tussen die elektroniese speelgoed en die tradisionele speelgoed.

Die studie het wel beperkings, soos die besonder klein steekproef wat gebruik is. Tog ontmoedig dit duidelik die aankoop van elektroniese speelgoed wat as opvoedkundige speelgoed bemark word en wat dikwels baie duur is. Die studie bevestig weereens die geweldige waarde van boeke lees saam met selfs baie klein kindertjies. Wanneer die klem geplaas word op aktiwiteite wat geleentheid skep vir kommunikasie en interaksie tussen ouer en kind, kan sowel tradisionele speelgoed as boeke egter fasiliterend gebruik word, terwyl elektroniese speelgoed nie hierdie waarde toevoeg nie.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1