Nuus Flitse

Milleniërs het unieke manier van skryf, aanbiedings doen en voorstelling van data

‘n Navorsingstudie aan MIT Sloan toon dat milleniërs kommunikasie anders benader as hul voorgangers, met ‘n baie spesifieke aanslag ten opsige van skryfwerk, voorleggings en data visualisering.

 

Milleniërs of generasie Y sluit  persone  in wat tussen ongeveer 1980 en 2000 gebore is.  Hulle is die eerste generasie in die geskiedenis wie se grootwordjare geheel en al deur die era van die digitale tegnologie oorheers is en dit het ‘n onuitwisbare indruk gelaat op hul  identiteitsvorming, met ‘n blywende en baie spesifieke politieke, sosiale, kulturele en arbeids-nalatenskap.

Milleniërs verteenwoordig huidiglik ongeveer een derde van die arbeidsmark, maar die syfer is dinamies en groei vinnig. Kommunikasie vorm ‘n integrale en baie belangrik deel van die arbeidsveld en om doeltreffend binne die besigheidswêreld te funksioneer is dit noodsaaklik om gebrip te hê vir die wyse waarop milleniërs kommunikeer.

Meer as 300 MBA studente aan MIT Sloan School of Management Communication het aan hierdie studie deelgeneem, waarvan die doel was om te bepaal watter kommunikasievaardighede in die huidige arbeidsveld belangrik is en hoe die werkers van vandag met mekaar in interaksie tree.  Die bevindings was as volg:

Skryfwerk vorm nie integraal deel van die moderne werksomgewing nie

E-pos en PowerPoint voorleggings is in, lang-formaat skryfwerk is uit. Minder as helfte van die deelnemers aan die studie het aangedui dat betekensivolle lang-formaat skryfwerk deel van hul werksverpligtinge uitmaak. Van dié wat  wel lang verslae opstel, doen 59% dit net op ‘n maandelikse of nog minder gereelde grondslag.

Die milleniër-generasie skryf feitlik onophoudelik – maar hul skryfwerk behels SMSe. Lang-formaat skryfwerk is besig om uitgefaseer te word. In die plek daarvan word voorkeur verleen aan voorleggings,  skyfies en SMSe  – en hierdie tendens is besig om in spoed toe te neem.

Voorleggings is die sleutel

By verre die  meerderheid van die deelnemers, 85%, het aangedui dat voorleggings ‘n belangrike deel van hul werk verteenwoordig. Twee derdes het aangedui dat hulle op ‘n weeklikse of daaglikse grondslag voorleggings moet doen. Dit is dan ook by uitstek die vaardigheid waaraan hulle die hardste werk om te verbeter. Verbale kommunikasie word baie belangrik geag en leiers wat goeie voorleggings kan doen, beïndruk milleniërs mateloos.

‘n Vaardigheid wat duidelik besig is om te verswak, is die vermoë tot empatie met andere. ‘n Belangrike rede hiervoor kan die onpersoonlike aard van kommunikasie per sosiale media wees sowel as die feit dat jy met die druk van ‘n enkele knoppie met ‘n groot aantal persone gelyktydig kan kommunikeer. Kommunikasie vanaf een persoon na die massas is vinnig en maklik, maar een-tot-een interaksie is tydrowend en ingewikkeld. Gelukkig het milleniërs wel die voorbeeld van leiers wat rapport kan bou en empatie met hul gehoor kan bewerkstellig.

Visuele voorstelling van data is dié rigting van die toekoms

Visualisering van data is ‘n ander vaardigheid wat hoog aangeslaan word en waarin Milleniërs wil verbeter. Skryf en praat is belangrik, maar nie eers naastenby so belangrik soos visuele kommunikasie nie – dit is essensiëel om idees visueel te kan weergee. Visuele data en die oordrag van kwantitatiewe inligting is om die waarheid te sê een van die nuwe vorms van geletterdheid in die moderne ekonomie.

Ondanks die verskuiwing wat plaasvind in terme van kommunikasiestyle, is die navorsers vol hoop wat betref die milleniërs se werksetiek. Hulle wil leer en hulle het ‘n sterk behoefte om die wêreld ‘n beter plek te maak.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1