Nuus Flitse

Musiek ontwikkel die adollesente-brein

Alhoewel musiekopleiding nie vaardighede ontwikkel wat van direkte belang is vir meeste beroepe nie, slyp dit vaardighede wat krities is vir akademiese sukses.   Musiekopleiding leer kinders om te leer: dit kan tieners se breinresponse op klank verbeter en gehoor en taalvaardighede slyp, selfs al begin hulle eers in hul hoërskooljare daarmee.

43588985 - multiracial music band performing in a recording studio

Nina Kraus, senior navorsingsouteur en direkteur van die Northwestern’s Auditory Neuroscience Laboratory aan die School of Communication, en kollegas het 40 hoërskoolleerlinge vanaf hul eerste jaar tot senior jaar bestudeer.  Helfte van die leerlinge het instrumentele groepsmusiek-opleiding drie ure per week ontvang terwyl die ander helfte gedurende dieselfde tyd fiksheidsopleiding gekry het. Beide groepe het dieselfde skool in ’n lae-inkomste woonbuurt bygewoon.

Elektrode opnames tydens die aanvang van die studie en drie jaar later het getoon dat die musiekgroep se brein beter gereageer het op klank en groter brein-sensitiwiteit ten opsigte van klank ontwikkel het. Al die deelnemers het verbeter in taalvaardigheid wat met bewustheid van klankstruktuur verband gehou het, maar daar was groter verbetering by die musiekgroep vergeleke met die fiksheidsgroep.

Wanneer daar begrotingstekorte is word musiekopleiding gewoonlik eerste afgeskaal.  Die navorsers is egter van mening dat hierdie opleiding juis belangrik is omdat dit breinontwikkeling slyp en taalvaardighede verbeter. Dit is ’n bekende feit dat kinders afkomstig uit armoedige gebiede dikwels oor verminderde vermoëns tot stabiele klank-prosessering beskik, wat belangrik is vir taalontwikkeling. Musiekopleiding kan hierdie vermoëns verbeter, veral aangesien die adolessente-brein ontvanklik is vir verryking deur opleiding.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1