Nuus Flitse

Gesels met jou kind en ontwikkel sy taal- en begripsvermoe

Almal weet dit is belangrik om vir jou kinders boeke te lees, en die waarde daarvan mag nooit onderskat word nie. Min ouers is egter bewus hoe belangrik dit is om met jou kinders te gesels – baie en gereeld met jou kinders te gesels!! Kommunikasie met volwassenes brei kinders se woordeskat uit, wat hulle onmiddellik ‘n voorsprong gee ten opsigte van  lees- en begripsvaardighede – ‘n voorsprong wat navorsers vasgestel het elf jaar later steeds voortduur! 

Daar moet onderskei word tussen kommunikasie waarby die kind meer baat vind, en kommunikasie wat nie soveel waarde inhou nie. Teregwysings bied  bv nie die optimale geleentheid om taal aan te leer nie. So ook nie wanneer die kind opdrag kry om tande te borsel of sy sitplekgordel vas te maak nie, alhoewel beide noodsaaklik is. Daar is wel spesifieke geleenthede wat taalontwikkeling maksimaal ondersteun en wat kinders voorberei om suksesvol te leer lees en skryf.

Waaroor moet julle gesels?

Geselsies oor dinge en gebeure waarin die kind belangstel bied die optimale geleentheid vir taalontwikkeling, ongeag of jy praat oor klippe of karre. Die belangrikste faktor is dat beide ouer en kind ontspanne moet wees en dat die kind geïnteresseerd moet wees in dit wat jy sê.

Wanneer moet julle gesels?

Sommige van die voordeligste geselsies kan plaasvind wanneer ouer en kind iets saam doen, soos ‘n stappie in die park of ‘n museumbesoek. Moenie toelaat dat jou selfoon inbreuk maak op hierdie geselsies nie. Let op waarna jou kind kyk en gesels daaroor, en vra hom vrae.

Gebruik tye wanneer jy wag vir iets vir geselsies met jou kind – ‘n doktorsbesoek of wanneer jy wag vir ‘n bus is bv ideaal. Maak saam met jou kind rympies op of vertel stories.  Weereens is dit baie belangrik dat beide ouer en kind die tyd saam moet geniet.

Leestyd kan met geselstyd gekombineer word. Dit is nie wenslik om vir lang tydperke aaneen boek te lees nie – jy gaan nie jou kind se aandag en konsentrasie behou nie. Hou jou kind betrokke deur vrae te vra oor hoe dit moet wees om ‘n karakter in die boek te wees of vra wat hy dink volgende gaan gebeur.

Eet as ‘n gesin saam en vra die kind uit oor wat gedurende die dag gebeur het. Moet nie “niks” as ‘n antwoord aanvaar nie. Vra die kind om uit te brei op enige iets wat hy sê.  Dit kan ‘n heerlike gesinspeletjie word waartydens almal praat oor die beste en slegste deel van hul dag. Maak seker dat die televisie afgeskakel is en elektroniese media nie inbreuk maak op hierdie kosbare tydjies nie.

Vertel vir jou kind staaltjies uit jou kinderdae. Die beste manier om jou kind te kry om iets te vertel is om self iets te vertel.

Watter taalmedium moet jy gebruik?

Uitgebreide navorsing het bewys dat dit belangrik is om hierdie geselsies in die moedertaal te hou – om met kinders te gesels in ‘n taal waarin jy self nie heeltemal vaardig is nie skep nie die optimale geleentheid vir taalontwikkeling nie.

Gaan dit nie vir die kind selfs nog meer waardevol wees indien televisie as alternatief vir die gesprekke gebruik word nie?

Televisvisie of ander elektroniese media moet nie ‘n alternatief vir hierdie geselsies gesien word nie. Dit bied nie die optimale geleentheid vir taalontwikkeling nie. ‘n Studie waarby bykans 900 kinders betrek is het bevind dat, hoe meer kinders selfone en elektroniese media gebruik het, hoe meer geneig was daardie kinders om ‘n agterstand te hê wat betref uitdrukkingsvermoë.

Jy het nie duur toerusting nodig om met jou kind te gesels nie – dis gratis. Maar dit verbeter sy taal- en beripsvaardighede en vestig ‘n band tussen julle. Behalwe vir voeding liefde en om hulle veilig te hou, is niks belangriker as om met jou kind te gesels nie. – The Conversation

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1