Nuus Flitse

Alkohol verbeter vaardigheid in vreemde taal

Tweetalige persone se vaardigheid in hul tweede taal verbeter na die inname van ‘n lae dosis alkohol.

Alkohol belemmer kognitiewe en motoriese funksies. Veral uitvoerende funksies, soos geheue, aandagspan en die vermoë om ontoepaslike gedrag te inhibeer, is sensiftief vir die negatiewe uitwerking van alkohol. Mens sou derhalwe verwag dat die inname van alkohol negatief sal inwerk op vaardigheid in ‘n tweede taal. Maar, alkohol laat selfvertroue toeneem en sosiale angs afneem, wat waarskynlik beide taalvermoë positief sal beïnvloed tydens interaksie .

Navorsers aan die University of Liverpool, Maastricht University and King’s College in London het die invloed ondersoek van lae dosisse alkohol op deelnemers se vermoë om in Hollands te kommunikeer, soos deur hulself en waarnemers beoordeel. Vyftig Duitse moedertaalsprekers, wat kortgelede geleer het om Nederlands te praat, is elk ‘n lae dosis alkohol toegedien, of indien hulle in die kontrole groep was, ‘n placebo wat geen alkohol bevat het nie. Hierna het hulle aan ‘n gestandaardiseerde bespreking in Nederlands deelgeneem, tesame met ‘n Hollandse navorser wat geblindoek was. Klankopnames van die bespreking is gemaak en later deur twee Hollandse moedertaalsprekers beoordeel, wat geen insae gehad het in die beoordeling wat deur die geblindoekte waarnemer gemaak is tydens die bespreking nie.  Die deelnemers het ook hul eie Nederlandse taalvaardigheid beoordeel.

Daar is bevind dat die deelnemers wat alkohol ingeneem het beduidend beter graderings ontvang het, vergeleke met dié wat geen alkohol ingeneem het nie, veral wat uitspraak betref. Geen verskille is tov die deelnemers se eie beoordeling van hul taalvaardigheid bevind nie.

Die studie toon dat akute alkohol inname voordelig kan wees vir uitspraak van ‘n vreemde taal by mense wat net onlangs die taal aangeleer het. Dit verleen ‘n mate van geloofwaardigheid  aan die geloof by sommiges dat alkohol hul tweede taalvermoë ‘n hupstoot gee. Die rede waarom alkohol ‘n positiewe uitwerking het is nie heeltemal duidelik nie – waarskynlik as gevolg van die feit dat dit angs laat afneem.

Dit is belangrik om in gedagte te hou dat lae dosisse alkohol toegedien is. Meer alkohol sal waarskynlik ‘n negatiewe, eerder as ‘n positiewe uitwerking hê.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1