Nuus Flitse

Jou ekse deel kenmerke, maar nie noodwendig omdat dit jou keuse is nie

Mense met wie jy romantiese verhoudings aanknoop deel baie ooreenkomste, het navorsers aan die Universiteit van Kalifornia bevind.

Wat fisieke aantreklikheid aanbetref, is dit vanselfsprekend dat aantreklike mense aangetrek word deur ander aantreklike mense en gevolglik sal ‘n aantreklike persoon meestal weer ‘n verhouding aanknoop met ‘n ander aantreklike persoon.  Kwaliteite soos opvoeding en geloof, wat grootliks bepaal word deur die plek waar jy bly,  is egter geneig om ook ooreenkomste te toon, maar dit is omdat jy in kontak kom met mense van ‘n soortgelyke geloof of met soortgelyke opvoedkundige vlakke as jyself, en nie omdat jy hulle spesifiek uitkies nie.

Bestaan daar ‘n spesifieke “tipe” vir ‘n sekere persoon? Paul Eastwick, hoof-outeur van die studie is van mening dat jy wel ‘n spesifieke “tipe” kan identifiseer vir ‘n bepaalde persoon. Die “tipe” waarin die persoon belangstel weerspiëel egter net in sommige gevalle sy bepaalde keuse, terwyl dit in baie gevalle bloot ‘n spiëelbeeld is van die tipe persone met wie jy meestal in jou woongebied te doene kry.

Tydens die studie, wat op die data van drie verskillende studies gegrond is, is die huidige en vorige heteroseksuele verhoudings van 1 000 persone ondersoek. Die data is verkry deur vrywilligers wat op vraelyste op sosiale mediawebwerwe gereageer het, asook deur lewendige onderhoude.

Die eerste van die drie studies het getoon dat mense geneig is om romanties betrokke te raak by mense wat bepaalde fisieke kenmerke deel.  Dit was die geval ongeag of dit informele korttermyn verhoudings of langtermyn verbintenisse was. Intelligensie en opvoedkundige vlak het ook ‘n rol gespeel maar volgens die navorsers het dit dikwels verband gehou met waar die persone op skool was of die veld waarin hulle gewerk het.

Die tweede studie het die ekse van etlike honderde jong volwassenes uit skole in die VSA ondersoek. Daar is bevind dat die ekse van ‘n bepaalde persoon geneig is om ooreenskomste te toon ten opsigte van veranderlikes soos gelowigheid, opvoedkunde en intelligensie, maar dit was geheel en al te wyte aan die skool wat hulle bygewoon het.

Die studie verskil van ander navorsingstudies oor verhoudings omdat hierdie studie mense se verhoudings oor tyd bestudeer het, nie net een bepaalde verhouding nie, aldus Eastwick.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1