Nuus Flitse

Is uiterlike voorkoms van n potensiele huweliksmaat vir vroue belangriker as persoonlikheid?

Navorsers Madeleine Fugére en andere aan die Oostelike Connecticut Staatsuniversiteit  het bevind dat wanneer moeders en hul dogters potensiële gades moet kies, oppervlakkige en uiterlike kwaliteite die maatstaf is waarvolgens hulle oordeel. Moeders is minder kieskeurig as die dogters en sal “redelik aantreklik” aanvaar, maar vir die dogters is aantreklikheid die hoofmaatstaf, ongeag hoe respektabel, vriendelik, ambisieus of intelligent die persoon mag wees.

Vorige studies
Vorige studies het bevind dat fisieke aantreklikheid van potensiële huweliksmaats vir volwasse kinders belangriker is as wat dit vir hul ouers is. Die bevinding het gegeld tov sowel manlike as vroulike kinders en het oor alle kulture heen voorgekom. Navorsers is van mening dat dit as gevolg van evolusionistiese redes is, aangesien ‘n aantreklike voorkoms goeie genetiese kwaliteit weerspiëel en omdat dit oorgedra sal word na hul eie kinders.  Maar, alhoewel aantreklikheid vir die kinders belangriker is as vir die ouers, wil dit nie sê dat dit glad nie belangrik is vir die ouers nie. Goeie genetiese kwaliteit is belangrik vir sowel die ouers as die kinders, maar hulle verskil oor hoé belangrik dit is.

Tog, wanneer ouers en kinders self ‘n beoordeling moet doen, rapporteer hulle altyd dat fisieke aantreklikheid minder belangrik is as ander kwaliteite. Kwaliteite soos ambisie, ywer, opvoeding en intelligensie word dan deurgaans hoër gegradeer as fisieke aantreklikheid.

Vorige studies het egter hoofsaaklik gebruik gemaak van self-rapportering. Sosiale sielkundiges is van mening dat dit onbetroubare resultate lewer, veral wanneer die belang van fisieke aantreklikheid gemeet word. Vroue sal rapporteer dat fisieke aantreklikheid minder belangrik is as inkomstepotensiaal, maar in die eksperimentele situasie word hulle sterk beïnvloed deur die persoon se voorkoms. Dieselfde tendens is bevind tov  spoed-afsprake – vroue se voorkeure word sterk beïnvloed deur die mans se fisieke voorkoms en dit blyk dat hulle onbewustelik fisieke aantreklikheid met die ideale man assosieer. Klaarblyklik onderskatdie vroue hoé belangrik fisieke aantreklikheid eintlik is tov hul voorkeure vir potensiële gades. Dit kan wees omdat fisieke aantreklikheid ook onbewustelik geassosieer word met ander positiewe karaktereienskappe, soos ‘n goeie persoonlikheid, gesondheid en vrugbaarheid.

Die huidige studie
Tydens die huidige studie het die navorsers fisieke aantreklikheid en persoonlikheidsprofiele van potensiële gades eksperimenteel gemanupileer om sodoende die relatiewe belang daarvan te kon monitor. Die voorkeure van 80 vroue tussen 15 en 29 jaar oud en 61 van hul  moeders is gebruik vir analisering.

Kleurfoto’s van drie manlike kandidate, wat gewissel het van aantreklik tot minder aantreklik, is aan die vroue gewys. Elke foto is geskakel met een van drie profiele: die respektabele profiel, wat kenmerke soos respek, betroubaarheid en eerlikheid verteenwoordig het; die vriendlike profiel, met kenmerke soos vriendelikheid, bestendigheid, en volwassenheid; en die aangename profiel, met kenmerke soos ‘n aangename persoonlikheid, ambisie en intelligensie.

Die vroue moes die foto’s tesame met die profiele beoordeel en aandui hoe aantreklik hulle die mans vind, hoe gunstig hulle sy persoonlike beskrywing beoordeel het en of hulle hom as ‘n gade vir hulself of hul dogters sou oorweeg.

Fisieke aantreklikheid het die vroue en hul moeders se beoordelings sterk beïnvloed. Alleenlik die aantreklike en redelik aantreklike mans het aftrek gekry. Die mees gesogte persoonlikheidsprofiele is gunstig beoordeel alleenlik wanneer hulle ten minste ook redelik aantreklik was. Self wanneer die onaantreklike mans oor die mees gesogte persoonlikheidstrekke beskik het, het die moeders en dogters hulle nie as geskikte gades beskou nie.

Aldus Fugére het hulle tot die slotsom gekom dat ten minste ‘n minimum vlak van aantreklikheid vir sowel die moeders as die dogters noodsaaklik was. Terselfdertyd is bevind dat die dogters nog meer kieskeurig as die moeders was. Terwyl die moeders die onaantreklikste mans nog sou oorweeg, het die jonger vroue hulle glad nie oorweeg nie.

Dit kan daarop wys dat onaantreklikheid minder belangrik is vir die moeders as vir die dogters, aldus Fugére. Dit kan ook beteken dat die moeders en hul dogters verskillende sienswyses handhaaf tov wat ‘n minimum vlak van aantreklikheid verteenwoordig.

Wanneer die vroue en hul dogters hul mening oor potensiële gades gevra is, het hulle egter deurgaans kenmerke soos respektabelheid en vriendelikheid belangriker geag as aantreklikheid. Maar, hulle het waarskynlik van die veronderstelling uitgegaan dat die gades wel aan ‘n minimum standaard van aantreklikheid sou voldoen. Tog, wanneer ‘n rangorde van aantreklikheid beskikbaar is, geniet fisieke aantreklikheid voorkeur bo alle ander kenmerke.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1