Nuus Flitse

Musieksmaak verklap baie oor persoonlikheid

Navorsingstudies wat die afgelope aantal jare gedoen is bewys dat persoonlikheidsfaktore en intellektuele vermoëns sonder twyfel ‘n invloed uitoefen op die tipe musiek waarvan mense hou.

Eerstens is ‘n baie interessante navorsingsprojek in 2003 deur Peter J Rentfrow en Samuel D Gosling  gedoen.  Hulle het bevind dat persoonlikheid, hoe mense hulself sien en kognitiewe vermoëns almal ‘n rol speel in mense se musiekvoorkeure.

In kort het Rentfrow en Golsing oa bevind dat musiekvoorkeure mense se sienings van hulself weerspiëel. So kan mense wat bv na esoteriese musiek luister (musiek waarna net ‘n uitgelese groep mense sal luister) hulself sien as gesofistikeerde persone. Mense wat hulself as konserwatief sien sal konvensionele musiek verkies,  terwyl mense wat hulself as atleties sien lewendige musiek sal verkies.

Mense het musiek verder gebruik om hul identiteit te versterk, maw hulle het ‘n tipe musiek gekies waardeur hulle ‘n boodskap aan andere wou stuur oor wie hulle werklik is en hoe hulle graag gesien wou word. Diegene wat bv na swaar metaal musiek teen harde volume luister met oop karvensters kan probeer om ‘n beeld as ‘tough’ uit te straal. Hierdie aspek werk na twee kante – dit versterk hoe die persoon homself sien terwyl dit terselfdertyd ‘n boodskap aan andere uitstuur.

Musiekvoorkeur word verder deur kognitiewe vermoë beinvloed – die studie het bevestig dat die tipe musiek wat mense verkies verband hou met hoe intelligent hulle is. Hoogs intelligente individue het komplekse musiek verkies terwyl minder intelligente mense meer van relatief eenvoudige musiek gehou het.

Rentfrow en Gosling maan dat baie navorsing nog nodig is voordat musiekvoorkeure werklik verstaan kan word. Kulturele en omgewingsfaktore sal waarskynlik ook ‘n invloed uiteofen. ‘n Individu wat in ‘n klein landelike dorpie grootword kan bv aan baie minder musiek blootgestel word as sy stedelike eweknie, wat uiteraard voorkeure kan beïnvloed. Musiekvoorkeure sal verder waarskynlik verander deur die loop van ‘n persoon se lewe. ‘n Persoon sal bv aanvanklik waarskynlik sy ouers se musieksmaak ondersteun, later sal sy musiekvoorkeure deur sy portuurgroep beïnvloed word en uiteindelik kan persoonlikheidsfaktore ‘n deurslaggewende rol speel. Indien dit so is sal daar ‘n sterker verband tussen persoonlikheid en musiek voorkeure voorkom by ouer individue.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1