Nuus Flitse

Taal is belangrik by wiskundige prosesse in die meertalige brein

Navorsers het bevind dat wiskundige prosesse in die meertalige brein deur taal beïnvloed word. ‘n Navorsingstudie waartydens tweetalige persone gebruik is, het getoon dat dit kognitief meer inspanning verg om wiskundige probleme in die tweede taal op te los.

Mense kan klein getalle, tot ongeveer vier, intuïtief herken. Wanneer hulle egter berekenings moet doen, steun hulle op taal. Die vraag is nou hoe meertalige mense wiskundige probleme oplos in verskillende tale wat hulle goed kan praat. Die arbeidsmark word meer en meer aan globalisering en die migrasie van werknemers onderwerp, wat veroorsaak dat hierdie vraag meer en meer belangrik word, aangesien meer en meer mense in vreemde taalgebiede moet werk.

Navorsers aan die Universiteit van Luxemborg het ‘n ondersoek gedoen onder mense wat beide Frans en Duits vlot kon praat. As Luxemborg studente het hulle gedurende hul laerskool loopbaan wiskundige onderrig in Duits ontvang,  en tydens hoërskool, in Frans.

Gedurende twee verskillende toetssituasies moes die deelnemers eenvoudige en ‘n bietjie meer uitdagende addisionele take in sowel Duits as Frans voltooi. Hulle kon die eenvoudige take ewe goed in beide tale voltooi. Vir komplekse optelsomme in Frans het hulle egter meer tyd benodig as vir die identiese take in Duits. Hulle het ook meer foute gemaak wanneer hulle die probleme in Frans moes oplos.

Terwyl hulle die berekeninge gedoen het, is hul breinaktiwiteit deur middel van funksionele magnetiese resonansiebeelding gemeet. Dit het gewys dat verskillende breinareas geaktiveer is,  afhangend van watter taal gebruik is. Wanneer addisionele take in Duits uitgevoer is, is ‘n klein spraakarea in die linker temporale lobbe van die brein geaktiveer. Komplekse berekenings in Frans het weer breinareas geaktiveer wat vir die prosessering van visuele inligting verantwoordelik was. Komplekse berekeninge in Frans het die deelnemers ook genoop om na figuurlike denke oor te skakel. Geen bewyse is gevind dat vertaling van take van  Frans na Duits in die deelnemers se breine plaasgevind het nie. Terwyl Duitse take die klassieke numeriese-verbale breinareas tydens die uitvoer van take geaktiveer het, was dit nie die geval ten opsigte van die tweede taal, wat in hierdie geval Frans was nie. Om wiskudige probleme in Frans op te los moes die deelnemers op ander denkprosesse terugval, wat tot op hede nie by enkeltalige persone waargeneem is nie.

Hierdie studie wys vir die eerste keer, met behulp van brein aktiwiteitsmetings en neurobeeldingstegnieke, hoeveel addisionele kognitiewe inspanning vereis word om wiskundige probleme in ‘n tweede taal uit te voer. Die resultate toon duidelik dat wiskundige prosesse direk deur taal beïnvloed word.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1