Nuus Flitse

Teenpole trek mekaar aan? Miskien tog nie.

Vriende en paartjies deel eienskappe en kenmerke

Romantiese paartjies en vriende is geneig om verkeie kenmerke te deel, soos ouderdom, opvoedkundige vlak, ras, geloof, houdings en algemene intelligensie. Tot nou toe is daar egter nog baie min bewyse gevind dat hulle persoonlikheidseienskappe deel – daarom die gewilde gesegde dat teenpole mekaar aantrek. Navorsers het nou bewyse gevind van betekenisvolle persoonlikheidsooreenkomste tussen romantiese paartjies en vriende.

Persoonlikheid onderlê en verklaar baie van die verskille wat in menslike gedrag voorkom. Navorsers het vroeër hoofsaaklik op self-evaluering staat gemaak wanneer persoonlikheidsooreenkomste tussen paartjies en vriende gemeet is.  Hulle het nou tot die gevolgtrekking gekom dat dit ‘n onbetroubare meetmetode is, aangesien mense geneig is om hulself relatief tot ‘n verwysingsgroep te beoordeel. ‘n Ingenieur wat ‘n introvert is sal homself as ‘n ekstrovert beoordeel as hy meer na buite lewend is as die oorgrote meerdeheid ingenieurs met wie hy daagliks te doen kry. In vergelyking met die algemene bevolking sal  hy egter steeds ‘n introvert wees. Vele studies het reeds bevind dat selfevaluering van persoonlikheid dikwels nie ooreenstem met gedragsmetings nie.

Tydens die huidige studie het die navorsers die probleem van selfevaluering en die verwysingsgroep-effek uitgeskakel deur mense se gedrag te beoordeel eerder as hul selfevaluerings, en in hierdie geval digitale gedrag soos verkry deur Facebook-Likes en Facebook status-opdaterings.

Deur gebruik te maak van die Facebook-toepassing bekend as “MyPersonality” is die tellings wat 295 320 deelnemers op persoonlikheidsvraelyste behaal het, gebruik.  Vorige navorsingstudies het reeds getoon dat facebook ‘likes’ gebruik kan word om ‘n akkurate beeld van persoonlikheid te vorm.  So ook is daar tydens vorige studies ‘n konsekwente  verband gevind tussen persoonlikheid en taalgebruik en die navorsers het derhalwe ook van Facebook status-opdaterings gebruik gemaak .

Daar is bevind dat mense wat bv Salvador Dali en meditasie ‘like’, geneig sou wees om hoë tellings te behaal op openheid vir ervarings; dié wat partytjies sou ‘like’ het hoë tellings behaal op ekstroversie, ens. Hierdie maatstaf is veel meer betroubaar omdat almal teen ‘n universele kriteria gemeet word, wat minder ruimte laat vir foute agv subjektiewe beoordelings.

Die evaluerings wat gegrond was op facebook ‘likes’ het ‘n positiewe verband tussen romantiese paartjies sowel as vriende getoon op al vyf die persoonlikheidseienskappe van die “Groot Vyf” persoonlikheidsvraelys. Dit sluit in ekstroversie, instemming (agreeableness), pligsgetrouheid, neurose en oopheid vir ervaring.

Die oorsaaklikheidsfaktor kon ongelukkig nie vasgestel word nie, met ander woorde dit is nie moontlik om te bepaal of mense na mekaar aangetrek word omdat hulle baie van dieselfde eienskappe deel nie, en of hulle meer soos mekaar word nadat hulle tyd saam spandeer het nie.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1