Nuus Flitse

Vloek, en die pyn verdwyn!

Dr Michael Philipp, direkteur van die Sosiale Kognisie Laboratorium aan Massey Manawatu Kampus, glo dat emosionele en fisieke pyn deur dieselfde onderliggende prosesse veroorsaak word. Pyn is dus pyn, of dit emosioneel of fisiek is, en om te vloek verhoog klaarblyklik mens se weerstand teen pyn. Daarom is dit nie so verrassend nie dat ‘n vloekwoord beide kan verlig. Hy verwys daarna as die Pyn-Oorvleuelings-Teorie.

Almal weet, en dit is al wetenskaplik bewys dat wanneer jy seerkry, soos om jou toon te  stamp of jou vinger in die deur vas te slaan, die pyn dadelik beter word as jy ‘n harde vloek uiter! Dr Philipp het nou bewys dat as jy hardop vloek, dit ook sosiale pyn verlig. Sosiale pyn sluit dinge in  soos om ‘n uitval met jou geliefde te hê, wanneer ‘n  belangrike persoon in jou lewe stilstuipe kry, of om deur jou vriendekring uitgesluit of verwerp te word.

Tydens  die huidige  studie is sewentig deelnemers gevra om ‘n sosiaal pynlike ervaring uit hul verlede neer te skryf, sodat hulle weer die pynlike emosies kon ervaar. Daarna is hulle in twee groepe verdeel waarvan een groep hardop vir twee minute lank moes vloek en die ander groep ‘n ander woord, wat nie ‘n vloekwoord mag wees nie, twee minute lank hardop moes herhaal. Hierna is hulle ook aan ‘n fisieke pynwaarnemingstaak blootgestel. Daar is bevind dat die groep wat hardop gevloek het minder sosiale pyn ervaar het as die ander groep.  Hulle was ook minder sensitief vir fisieke pyn.

Luidens Dr Philipp het vorige navorsing reeds getoon dat sosiale stresfaktore, soos uitsluiting en verwerping, pynlik is. Die pyn oorvleuelingsteorie stel dit dat, aangesien sowel sosiale as fisieke pyn ‘n biologiese grondslag het, alles wat fisieke pyn beïnvloed ook ‘n invloed sal uitoefen op sosiale pyn. Om te vloek verlig fisieke pyn aangesien dit die intensiteit van die pyn verlig en die persoon se aandag van die pyn aflei. Dieselfde gebeur as jy hardop vloek wanneer jy sosiale pyn ervaar.

Om te vloek bly ‘n taboe wat teen samelewingsnorme ingaan – dit is deels waarom vloek genesend is. Mense moet dus steeds bedag wees op wie in hul geselskap is voor hulle vloek. Om tydens elke matige irritasie te vloek gaan ook die doeltreffendheid van die helende waarde van vloek ondermyn.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1