Nuus Flitse

Straf is doeltreffend wanneer korrek toegepas.

Kinders moet die gevolge van hul optrede sien.

Die nuutste sielkundige boeke predik positiewe ouerskap en ‘geen drama’ dissipline.  Maar sielkundiges by die 123ste Jaarlikse Konvensie van die Amerikaanse Sielkunde Vereniging het gedurende 2015 al laat blyk dat hulle verskil met hierdie siening.

Robert Larzelere en sy span navorsers het intensiewe onderhoude gevoer met 102 ma’s wat in detail 5 kere moes beskryf toe dit nodig was om hul kleuters te dissiplineer – omdat hulle ander kleuters geslaan het, omdat hulle gekerm het, gesag uitgedaag het, probeer onderhandel het of bloot nie geluister het nie. Hulle het bevind dat kompromieë die doeltreffendste taktiek was indien onmiddellike gedragsmodifikasie verlang is, ongeag die tipe van gedrag. Die tweede beste alternatief was om met die kind te redeneer wanneer die kleuters nie ernstig oortree het nie, soos om te kerm of te probeer onderhandel. Om hulle te laat uitsit of om iets van hulle te ontneem was die doeltreffendste metode wanneer die kleuters gesag uitgedaag het of ander kleuters geslaan het. Maar, hierdie straf was die ondoeltreffendste wanneer kinders gekerm het en om te redeneer was nie doeltreffend wanneer kinders uitdagend was of ander geslaan het nie.

Twee maande later is weer onderhoude met die ma’s gevoer en die  langtermynprentjie het anders gelyk.   Dié ouers wat te veel kere kompromieë probeer aangaan het met kinders wat geslaan het of uitdagend was, het verslag gedoen dat dat die kinders se gedrag verswak het. Redenering was egter die doeltreffendste metode vir hierdie kinders, alhoewel dit die swakste onmiddellike reaksie tot gevolg gehad het. Matige gebruik van uitsit en onteming (minder as 16 % van die tyd) het ‘n verbetering in gedrag tot gevolg gehad, maar net vir uitdagende kinders.

Tydens ‘n ander voorlegging by dieselfde simposium het Ennio Cipani, wat verbonde is aan die Nasionale Universiteit, gesê dat uitsit nie werk nie omdat dit verkeerd toegepas word. Kinders moet vooruit ingelig word oor die tipe gedrag wat uitsit as straf regverdig,  bv om ander te slaan en dit moet altyd deurgevoer word.

Aldus Cipani het hulle kliniese gevallestudies bewys dat uitsit wat konsekwent toegepas word probleemgedrag oor tyd betekenisvol laat afneem het. Gedragsterapie vir kinders is ‘n ander alternatief vir ouers en kinders wat probleme ervaar, aldus David Reitman van Southeastern University en Mark Roberts van Idaho State University. Roberts het verslag gedoen oor die Hanf metode van ouerskap, wat gebaseer is op die werk van Constance Hanf. Dit laat toe vir ‘n aanvanklike fase van positiewe dissipline, maw om kinders te beloon vir goeie gedrag, wat uiteindelik oorgaan in meer ouroritêre dissipline soos om hulle tydens ‘n aktiwiteit deelname te ontsê (time-out).

‘n Tweede kans deur eers te waarsku is ook voordelig. Die hoeveelheid kere wat kinders moet uitsit word minder met tyd en sowel ouers se instruksies as waarskuwings word meer doeltreffend, wat die noodsaak van “tyd-uit” verminder.

Aldus Reitman kan die ouers van kinders wat normaal ontwikkel gedragsterapie sien as straf, eerder as vir die breë voordele wat dit inhou vir positiewe ontwikkeling. Mense wat krities staan teenoor gedragsterapeute is nie bewus van gedragsterapeute se strewe om ouers te leer om positief met hul kinders te bind nie. Terapeute kan ouers help om probleme te oorkom, verandering in die omgewing te hanteer en kan kinders help om suksesvol vaardighede aan te leer.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1