Nuus Flitse

Is vaderskap in die laat veertigerjare wenslik?

Is dit wenslik om vaderskap te lank uit te stel? Vorige studies het bevind dat wanneer ‘n vader reeds in sy veertigerjare of ouer is tydens konsepsie, die kanse twee tot drie maal groter is dat die kind aan skisofrenie of outisme kan ly. Dit was egter steeds onduidelik of dit was as gevolg van genetiese mutasies wat met ouderdom akkumuleer, of die invloed wat ouer vaders op die kind se sosiale ontwikkeling uitoefen.

‘n Groep navorsers het derhalwe die sosiale gedrag van kinders vanaf die vroee kinderfase tot adollesensie ondersoek. Hulle het bevind dat die kinders van baie jong of ouer vaders se sosiale vaardighede en ontwikkeling verskil het  van die kinders van vaders van gemiddelde ouderdom. Die invloed het gewissel vanaf ligte veranderinge in die tipiese ontwikkelingspatrone tot ernstige kliniese afwykings.

Tydens die studie is die data van 15 000 tweelingpare in die Verenigde Koningkryk  ondersoek. Daar is na ontwikkelingspatrone sowel as ander gedrag gekyk, bv probleme om by die portuurgroep in te skakel, hiperaktiwiteit en emosionele ontwikkeling. Verder is die invloed van genes ook ondersoek.

Dit was opmerklik dat die sosiale vaardighede van die kinders van jonger vaders sowel as ouer vaders –  jonger as 25 jaar en ouer as 51 jaar onderskeidelik –  beïnvloed is. Kinders wat deur vaders van hierdie ouderdom verwek is het  probleme ervaar in terme van sosiale aanpassing, en hul uitdagings het vermeerder namate hul ouer geword het, selfs al was die simptome nie genoeg om hulle as skisofrenies of outisties te kagegoriseer  nie. Die kinders het op ‘n jong leeftyd aanvanklik die beste pro-sosiale gedrag getoon, maar hul ontwikkeling was die stadigste, met die gevolg dat hulle teen 16 jarige ouderdom swakker gevaar het op pro-sosiale gedrag as kinders wat deur vaders in die middelste groep van die ouerlike verspreiding verwek is. Geen bewyse is gevind dat vaderlike oudedom die ander aspekte wat ondersoek is beïnvloed het nie.

Ontleding van die genetiese faktore het getoon dat die ontwikkeling van sosiale vaardighede deur genes eerder as die omgewing beïnvloed word. Die genetiese invloede het belangriker geword namate die vaders se ouderdom toegeneem het.

Volgens die navorsers wys hul navorsing dat die meganismes wat betrokke is by sosiale ontwikkeling besonder sensitief is vir vaderlike ouderdom.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1