Nuus Flitse

Eensaamheid laat verkouesimptome baie erger voel!

Eensaamheid laat jou verkouesimptome veel erger voel, het navorsers aan Rice University bevind.

Vroeëre studies het reeds bevind dat eensaamheid swak fisieke gesondheid en selfs vroeë dood kan veroorsaak. Tot nou toe was geen inligting egter beskikbaar nie oor hoe dit ‘n akute maar tydelike siektetoestand, waarvan almal van tyd tot tyd die slagoffers is, soos die gewone ou verkoue, beïnvloed nie.

Die navorsers het ‘n onderskeid getref tussen gevoelens van eensaamheid en werklike sosiale isolasie, wat ‘n kwantifiseerbare refleksie is van verminderde sosiale ondersteuningsnetwerke. Volgens navorser Le Roy gaan die studie oor die kwaliteit van verhoudings, nie die kwantiteit nie. Jy kan in ‘n vertrek vol mense wees en steeds eensaam voel. ‘n Sekondêre navorsingsdoelwit was ook om vas te stel of mense wat eensaam voel meer geneig sou wees om met die verkouevirus besmet te word.

Deelnemers aan die studie was persone wat op ‘n advertensie gereageer het, wat aanvanklik telefonies gekeur is, waarna hulle ‘n mediese ondersoek moes ondergaan deur die studie se mediese praktisyn.  Hulle moes tussen die ouderdomme van 18 en 55 wees, ongetroud en nie in ‘n saambly-verhouding met ‘n ander deelnemer aan die studie nie, en moes beskikbaar wees om vir 5 tot 6 dae in kwarantyn te bly.  Hulle moes Engels magtig wees, goeie gesondheid geniet soos deur hul mediese geskiedenis en die mediese ondersoek bepaal, en nie immuniteit toon teen die verkouevirus nie. Persone wat binne een jaar voor die studie psigiatriese siektetoestande beleef het, of wat aan chroniese siektetoestande soos bv diabetes gely het, is nie vir die studie oorweeg nie. Die deelnemers se gevoel van eensaamheid is voor en gedurende die 5-dae kwarantyntydperk gemeet deur die Short Lonliness Scale-vraelys.  Sosiale isolasie is bepaal deur die gebruik van die Sosiale Netwerk Indeks.
Uiteindelik is 159 deelnemers, waarvan ongeveer 60 % manlik was, vir die studie aanvaar.  Hulle is verkoue-induserende nasale druppels toegedien en vir 5 dae onder kwarantyn gehou.

Die navorsers het bevind dat diegene wat eensaam gevoel het, nie meer geneig was om die verkoue op te doen nie.  Dié wat egter wel die verkoue opgedoen het, het hul simptome hewiger beleef as kontrolegroepe wat voorheen getoets is, selfs nadat voorsiening gemaak is vir veranderlikes soos ouderdom, geslag, opvoedkundige vlak, inkomste, huwelikstaat, BMI, seisoen van deelname en geneigdheid tot depressie. Die grootte van sosiale netwerke het geen invloed gehad op hoe siek die deelnemers gevoel het nie.

Mense wat eensaam voel beleef sonder twyfel hul siektesimptome hewiger. Volgens die navorsers beklemtoon dit weereens hoe belangrik dit is dat medici sielkundige faktore in ag moet neem. Hoe ‘n persoon voél wanneer hy siek is het die grootste impak op sy daaglikse lewe, ongeag objektiewe aanwysers van die siekte. Dit sal sonder twyfel bydra tot beter begrip vir die siekes wat hul moet behandel. Dit is veral belangrik indien die groot ekonomiese las van verkoue in ag geneem word, aangesien miljoene mense jaarliks werk en skool mis as gevolg daarvan. Die resultate moet ook as aansporing vir mense dien om hul sosiale netwerke en verhoudings uit te brei.  Wanneer hulle dan wel siek word, gaan hul dit minder erg beleef.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1