Nuus Flitse

Lyk jy soos jou naam?

Het jy geweet dat jy miskien soos jou naam lyk?

Navorsers het bevind dat dit moontlik is om ‘n naam met die korrekte gesig te verbind.  Hierdie tendens is herhaaldelik bevestig: deelnemers het ‘n onbekende gesig akkuraat met die persoon se naam verbind, uit ‘n lys beskikbare name, op ‘n statisties betekenisvolle vlak van akkuraatheid.

Hoofnavorser Yonat Zwebner en kollegas het ‘n aantal eksperimente in Israel en Frankryk gedoen waaarby honderde deelnemers betrokke was. Tydens die eksperimente is ‘n foto aan elke deelnemers gewys en moes hy die regte naam kies uit ‘n lys van vier na vyf name. Die navorsers het bevind dat die deelnemers elke keer op ‘n statisties betekenisvolle vlak van akkuraatheid die naam korrek met die gesig kon koppel

Die navorsers spekuleer dat die effek gedeeltelik aan kulturele stereotipes toegeskryf kan word wat met name geassosieer word, aangesien hulle bevind het dat die effek kultuurgebonde is. Tydens een eksperiment wat met studente in sowel Frankryk as Israel gedoen is, is deelnemers gekonfronteer met beide Franse en Israeli name en gesigte. Die franse deelnemers het beter  gevaar om Franse name en gesigte akkuraat te koppel,en die Israeli student weer het beter as gevaar om Hebreeuse name en Israeli gesigte akkuraat te koppel.

In nog ‘n eksperiment het die navorsers ‘n rekenaar opgelei om name en gesigte akkuraat te vergelyk. Tydens hierdie eksperiment is meer as 94 000 gesigsbeelde gebruik en weereens is statisties beduidende korrekte koppelings gemaak.

Die bevinding dat name en gesigte ooreenstem kan moontlik daaraan toegeskryf word daaraan dat mense onbewustelik hul voorkoms verander om in te pas by die kulturele norme en leidrade wat met hul name geassosieer word, aldus Zwebner, hoofouteur van die studie. Vorige navorsing het getoon dat daar kulturele stereotipes aan ‘n naam gekoppel word, insluitend hoe die persoon behoort te lyk. Mense is byvoorbeeld meer geneig om iemand met die naam Bob voor te stel as dat jy ‘n ronder gesig het as ‘n persoon met die naam Tim.  Die navorsers glo dat hierdie stereotipes met tyd mense se gelaatstrekke kan affekteer. Hierdie bevindings is ondersteun deur die bevinding van een eksperiment wat getoon het dat die gesigarea wat deur die individu beheer kon word, soos die haarstyl, voldoende was om die korrekte naam te koppel.

Oorkoepelend beskou dui die bevindings daarop dat gelaatstrekke sosiale verwagtings verteenwoordig van hoe ‘n persoon met ‘n bepaalde naam moet lyk. In hierdie opsig kan ‘n sosiale etiket die voorkoms van ‘n persoon se gelaatstrekke beinvloed, aldus mede outeur Ruth Mayo. Vanaf die oomblik dat ons gebore word is ons onderhewig aan sosiale strukturering, nie alleenlik in terme van geslag, etnisiteit en sosio-ekonomiese status nie, maar ook in terme van die eenvoudige keuse van die naam wat aan ons gegee word.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1