Nuus Flitse

Spog jy op Facebook?

Persoonlike inhoud wat op sosiale media platforms geplaas word is meestal positief. Dit gee ‘n redelike akkurate prentjie van ‘n persoon se persoonlikheid, maar altyd met die klem op ‘n positiewe self-uitbeelding. Die skrywer verkoop homself as’t ware. Die doel is om andere positief te beïnvloed, maar dit boemerang gereeld sodat dit as spog gesien word, wat dan juis veroorsaak dat ander minder van die skrywer hou.

Tydens ‘n onlangse studie is een-honderd-ses-en-dertig deelnemers gevra om die Facebook tydlyne van vier verskillende vroue te bestudeer. Die studie-outeurs, Graham Scott en Kirsty Ravencroft van die University of West of Scotland het die inskrywings so ontwerp dat dit gelyk het of die vroue self, of vriende, die outeurs was. Die inskrywings was oorwegend positief, maar sommiges het ‘n algemene en ander ‘n meer  persoonlike trant gehandhaaf.  Die deelnemers aan die studie moes die vroue op grond van hul Facebook inskrywings beoordeel in terme van hul waargenome aantreklikheid, selfvertroue, nederigheid en populariteit.

Die navorsers het bevind dat facebook gebruikers in die reël gunstiger beoordeel is wanneer selfgeskrewe inhoud meer algemeen van aard was en inhoud wat deur vriende geskryf is, meer persoonlik van aard. Die gebruikers is gunstiger beoordeel in terme van nederigheid en gewildheid wanneer vriende persoonlike kommentare gelewer het, maar het beter beoordelings gekry in terme van selfvetroue wanneer hulle selfgeskrewe persoonlike opdaterings gemaak het.
Vorige navorsing het reeds bewys dat inhoud oor persoonlikheidseienskappe wat deur vriende geskryf is altyd meer gewig dra as eienaar-geskrewe persoonlikheidsbeoordelings.

Facebook inskrywings dra in die reël meer gewig as dit persoonlike inligting oor die tydlyn-eienaar verskaf. Vir sekere eienskappe, soos selfvertroue, word eienaar-geskrewe kommentare as egte selfuitdrukkings gesien, wat dan meer invloedryk is. Ander eienskappe, soos nederigheid en gewildheid, dra meer gewig indien dit deur ‘n derde party geskryf is.

Tydlyn-eienaars is gunstiger beoordeel in terme van fisieke aantreklikheid wanneer hulle self-geskrewe boodskappe meer algemeen van aard was. Deur positiewe selfbeoordelings te publiseer kan tydlyn-eienaars moontlik sekere persoonlikheidstrekke uitlig, maar word fisiek onaantreklik geëvalueer omdat hulle die persepsie skep dat hulle spog, wat ‘n onaantreklike eienskap is.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1