Nuus Flitse

Ontwikkel n superieure geheue deur opleiding

Geheue is een van die sleutelkomponente van menslike kognisie. Dit is noodsaaklik om nuwe inhoude te kan leer en om vir die toekoms te beplan. Mense se selfbelewing word deels bepaal deur hul vermoë om die die verlede te kan onthou.

Superieure geheue kan aangeleer word
Min is nog bekend oor die breinkenmerke wat superieure geheue ondersteun. Navorsers is dit egter eens dat superieure geheue aangeleer kan word. Hulle het bevind dat gewone individue met tipiese geheue-vaardighede, wat geen vorige opleiding in geheuetegnieke ondergaan het nie, binne ses weke van mnemoniese opleiding hul geheue-kapasiteit kon verbdubbel – voor opleiding kon hulle 26 woorde uit ‘n totaal van 72 onthou, en daarna soveel as 62. Vier maande later was hul geheue kapasiteit steeds baie hoog.

Strategiese geheue-opleiding verander breinfunksies
Breinskanderings voor en na die opleiding het gewys dat die strategiese geheue-opleiding hul breinfunksies verander het, sodat dit soortgelyk was aan die wêreld se top geheue-kampioene. Luidens die hoofouteur van die studie, Martin Dresler, mede-professor in kognitiewe neurowetenskap aan Radboud Universiteit, Nederland, het deelnemers se prestasie op geheuetoetse ingrypend verhoog na die opleiding . Nie alleen verander die opleiding gedrag nie, dit veroorsaak brein verbindingspatrone soortgelyk aan die van top geheue-atlete. Mnemoniese opleiding dryf verspreide eerder as streeksverandering in die brein en herorganiseer die brein se funksionele netwerkorganisasie om so superieure geheueprestasie te bewerkstellig.

Boris Konrad, een van die wêreld se top geheue-atlete was mede-outeur van die studie. Conrad en ander top geheue-atlete kan soveel as vyfhonderd syfers of honderd woorde binne vyf minute memoriseer.

Die studie
Dresler het die breinnetwerke van 23 van die wêreld se top geheue-atlete ondersoek sowel as 23 individue van dieselfde ouderdom, gesondheid en intelligensie, maar met tipiese gemiddelde geheue-vaardighede. Hy het funksionele magnetiese resonans-beelding (fMRI) gebruik, waardeur breinaktiwiteit gemeet word deur veranderinge in die bloedvloei na verskillende breinareas te monitor, wat die sterkte van kommunikasie tussen die breinareas aandui.

Dresler het aanvanklik geglo dat die brein-anatomie van die geheuekampioene aansienlik sou verskil van die deelnemers met tipiese gemiddelde geheue-vaardighede, net soos wat liggaamsbou-kampioene bogemiddelde groot spiere ontwikkel. Magnetiese resonans-beelding het egter geen verskille aangedui nie. Die verskille tussen geheue-atlete en nie-atlete was eerder geleë in die verbindingspatrone tussen die meer as 2500 verbindings van die brein. Daar was 25 verbindings wat veral ingrypend verskil het tussen die atlete en die nie-atlete.

Konrad, wat een van die geheue-kampioene van die ondersoek was, is nie met buitengewone geheue-vaardighede gebore nie. So ook nie die ander geheue-atlete in Dresler se ondersoekgroep nie. Sonder ‘n enkele uitsondering het hulle almal maande en jare se mnemoniese strategiese opleiding ondergaan. Dresler wou die invloed van opleiding toets en het 51 individue gewerf van dieselfde ouderdom, gesondheid en intelligensie as die geheue- kampioene, maar met tipiese geheue-vaardighede en geen vorige opleiding nie. Hulle is in drie groepe verdeel: twee opleidingsgroepe en ‘n kontrolegroep wat nie opgelei is nie. Die deelnemers se brein is voor en na opleiding geskandeer.

Die opleidingsmetodes het korttermyn geheue-opleiding en strategiese geheue-opleiding ingesluit. Korttermyn geheue-opleiding omvat individuele opleiding wat daarop gerig is om reekse in volgorde te onthou terwyl strategiese geheue-opleiding gerig is op die aanleer van ‘n sistematiese wyse om lyste te memoriseer. Tydens die studie is die ”loci” opleidingsmetode.

Hierdie opleiding het ingrypende verbetering in die deelnemers se vermoë om lyste van woorde te onthou, meegebring. Individue wat korttermyn opleiding ondergaan het kon  11 meer woorde onthou, en die wat strategiese opleiding ondergaan het 35 meer woorde. Vier maande later kon dié wat strategiese opleiding ontvang het steeds 22 meer woorde onthou as voor opleiding. Wanneer individue eers met die strategieë bekend is en weet hoe om dit toe te pas kan hulle aanhou om goed te presteer sonder veel verdere opleiding, aldus Dresler.

Breinskandering van die strategiese opleidingsgroep het getoon dat hul breinfunksionering verander het nadat hulle opleiding ondergaan het – hulle breinskanderings het na opleiding baie meer ooreengestem met die skanderings van die geheuekampioene.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1