Nuus Flitse

Vroeë marijuana gebruik veroorsaak laer intelligensie

Navorsers het bevind dat vroeë daggagebruik tot abnormale breinfunksies en lae intelligensie kan lei.

Marijuana is die onwettige middel wat die algemeenste misbruik word in die wêreld. Vroeë studies het reeds bewys dat gereelde gebruik van dagga, veral vanaf ’n jong ouderdom, kognitiewe wanfunksionering en psigiatriese toestande kan veroorsaak, soos depressie, bipolêre versteuring en skisofrenie.

Volgens Dr. Elizabeth Osuch, Mediese Direkteur van die “First Episode Mood and Anxiety Programme” aan die Londen Gesondheidswetenskappe Sentrum, glo baie jeugdiges dat marijuana hulle psigiese toestand verbeter, omdat dit hulle tydelik beter laat voel.  Daarom het die navorsers besluit om ’n wetenskaplike ondersoek te loots na die invloed van marijuana op depressie, psigiatriese simptome, brein- en kognitiewe funksionering.

Vier groepe is by die ondersoek betrek: depressielyers wat nie marijuana gebruik het nie; depressielyers wat gereeld marijuana gebruik het; gereelde marijuana gebruikers wat nie aan depressie gely het nie; en gesonde individue wat nie marijuana gebruik het nie. ’n Onderskeid is ook later getref tussen die wat marijuana voor die ouderdom van 17 begin gebruik het en die wat eers later begin het.

Die deelnemers het sielkundige en IK-toetse sowel as breinskanderings ondergaan.  Geen bewyse is gevind dat marijuana ‘n verbetering in depressie veroorsaak het nie. Breinverskille tussen die vier groepe is wel gevind in breinareas wat beloning en motoriese beheer gekontroleer het.  Die marijuana het nie die breinfunksies wat met depressie verband hou verbeter nie, maar dit inteendeel in sommige gevalle vererger.

Deelnemers aan die studie wat reeds op ’n jong leeftyd begin het om dagga te gebruik het abnormale breinfunksionering getoon in breinareas wat verband hou met visueel-ruimtelike prosessering, geheue en beloningsprosessering.  Vroeë gebruik van marijuana het ook met laer intelligensie verband gehou.

Genetiese toetse het vervolgens die aanwesigheid getoon van groter hoeveelhede van ’n sekere geen-variant wat Brein-Afgeleide-Neurotrope-Faktor veroorsaak. BNDF beïnvloed breinontwikkeling en geheue. Dit kan daarop dui dat die aanwesigheid van die geen-variant ’n risikofaktor is wat jeugdiges kan predisponeer tot vroeë gebruik van marijuana .

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1