Nuus Flitse

Groepswerk nadelig vir geheue

Samewerking in ’n groep met die doel om inligting te onthou is nie baie suksesvol nie – groepe onthou minder as individuele lede as hulle alleen sou werk. 

Samewerkende geheue is belangrik in ’n aantal alledaagse situasies, byvoor-beeld in die werksplek, vir onderhoudpanele, regsprak-tisyns wat saamwerk, ens. 

Navorsers het die samewer-kende geheue van groepe vergelyk met die saamg-evatte geheue van dieselfde aantal individue, wat alleen gewerk het.  Met ander woorde die samewerkende geheue van ’n groep van vier is vergelyk met die geheue van vier individue, verwerk na een telling.  Samewerkende groepgeheue was deurgaans swakker as individuele geheue.  Dit staan bekend as samewerkende inhibisie.

Navorsers is van mening dat samewerkende inhibisie plaasvind omdat groepslede mekaar se herwin-strategieë omvêr gooi wanneer hulle saamwerk. Die individue in die groep onderpresteer derhalwe en die groep lei daaronder.  Herwinning van inligting is die beste wanneer elke persoon sy persoonlike voorkeur-herwinnings-strategie kan gebruik.

Samewerkende inhibisie is meer prominent by groot as by kleiner groepe, aangesien minder omvêrwerping plaasvind by kleiner groepe.  Verder is bevind dat vriende en familie wat saamwerk meer doeltreffend is, aangesien hulle geneig is om aanvullende in plaas van kompeterende herwin-strategieë te ontwikkel.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1