Nuus Flitse

Beter slaap laat jou voel of jy die lotery gewen het!

Mense verloor maklik uit die oog hoe belangrik slaap vir gesondheid en sielkundige welstand is. Beter kwaliteit slaap hou dieselfde voordele vir gesondheid en geluk in as om die lotery te wen, aldus navorsers aan die Universiteit van Warwick.

Te veel of te min slaap, swak gehalte slaap of die chroniese gebruik van slaapmedikasie is risikofaktore wat verbind word met depressie, vetsug, tipe II diabetes, hipertensie en kardiovaskulere siektes. Die huidige studie wou ondersoek hoe positiewe sowel as negatiewe verandering in slaappatrone gesondheid beïnvloed. Veranderinge in die duur van slaap, slaapkwaliteit en die gebruik van slaapmedikasie is derhalwe oor ‘n vier jaar periode gemonitor.

Die navorsingsresultate het getoon dat veranderinge in slaappatrone direk verband hou met veranderinge in gesondheid en sielkundige welstand. Deurgaans is bevind dat ‘n vermindering in die aantal ure slaap of die kwaliteit van slaap en ‘n verhoging in slaapmedikasie swakker gesondheid en sielkundige welstand tot gevolg gehad het, en vice versa.

Dr Nicole Tang van die departement Sielkunde het bevind dat die kwaliteit van slaap selfs nog belangriker is as die aantal ure. Terwyl diie voordele van langer ure slaap nie ten opsigte van alle gesondheidsdomeins onmiddellike resultate gewys nie, het beter kwaliteit slaap optimale verbetering in gesondheid en welstand te weeg gebring. Sover dit openbare gesondheid aangaan is dit dus baie belangrik om mense bewus te maak dat dit belangrik is om  meer slaap te kry, maar die fokus van die boodskap moet uitgebrei word om die kritieke belang van die kwaliteit van slaap in te sluit.

Nadat Dr Tang die slaappatrone van 30 500 inwoners van die Verenigde Koningkryke ontleed het, het sy bevind dat ‘n verbetering in slaap kwaliteit dieselfde sielkundige voordele inhou as wanneer ‘n persoon ongeveer R3 miljoen rand op die lotery sou wen.

Die studie het getoon dat ‘n verbetering in sowel die kwaliteit as die kwantiteit van slaap, tesame met ‘n vermindering in die gebruik van slaapmedikasie, beter tellings op die Britse Algemene Gesondheidsvraelys, wat deur sielkunidge gebruik word om sielkundige welstand te meet, tot gevolg gehad het. Tot soveel as ‘n 2-punt verbetering is aangedui, wat soortgelyk is aan ‘n persoon wat ‘n agt week lange program in bewustheidsgebaseerde kognitiewe terapie ondergaan het.

Dieselfde persone het ‘n verbetering getoon op die 12-item kort-vorm opname, wat vlakke van fisieke en emosionele gesondheid, sowel as die vermoë om alledaagse take uit te voer, meet. Die teendeel was ook waar: swak kwaliteit en kwantiteit slaap en ‘n vermeerdering in die gebruik van slaapmedikasie het mediese en emosionele gesondheid agteruit laat gaan.

Dr Tang se navorsing belig weer die feit dat verbeterde slaappatrone die gesondheid en welsyn van die bevolking as geheel kan verbeter. Dit is ‘n hoogs kostedoeltreffende metode om die fisieke en geestesgesondheid van die hele land te optimaliseer.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1