Nuus Flitse

Rassehaat, godsdienstige oorloë, xenophobia: Oksitosien veroorsaak dit

xenophobiaDie hormoon oksitosien is  bekend as die “liefdeshormoon”.  Navorsers het nou egter tot die gevolgtrekking gekom dat oksitosien verantwoordelik is vir intergroep geweld. Van rassehaat en xenofobia tot godsdienstige oorloë kan waarskynlik aan die werking van die oksitosien toegeskryf word.

Die mens is ‘n kuddewese wat in groepsverband moet leef om sy voortbestaan te verseker: groepslede voorsien inligting en ander bronne aan mekaar, wat nodig is vir oorlewing.  Daarom is daar ‘n verskynsel geïdentifiseer wat as etnosentrisme bekend staan.   Menslike etnosentrisme kan beskryf word as die geneigdheid om ‘n mens se eie groep as belangriker en superieur bo ander groepe te sien.  Dit skep vooroordeel tussen verskillende groepe, wat onverdragsaamheid, xenofobie en intergroep geweld aanvuur.  Terselfdertyd skep dit vertroue, samewerking en koördinasie tussen lede van dieselfde groep.

‘n Studie deur Dreu en andere het hulle tot die gevolgtrekking laat kom dat die hormoon oksitosien verantwoordelik is vir etnosentrisme:  dit koester vooroordeel tussen verskillende groepe aangesien dit in-groep bevoordeling bevorder en (tot ‘n mindere) mate intergroep kleinering in die hand werk. Navorsers skryf dit toe aan evolusie wat plaasgevind het in die vrystellingsmeganismes van oksitosien met die doel om die oorlewing van die spesie te verseker.

Dit is ‘n belangrike bevinding in die lig van die onverdraagsaamheid tussen rasse en godsdienstige groepe,  intergroep geweld en xenofobie wat wêreldwyd voorkom en laat twyfel  ontstaan oor aannames tot dusver dat oksitosien  by uitstek ‘n  “liefdes-” en  “vertroetelingshormoon” is.

 

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1