Nuus Flitse

Jy is wat jy eet, en ouderdom maak saak

Navorsers aan die Binghamton Universitiet het bevind dat diëet en eetgewoontes geestesgesondheid nie op dieselfde wyse affekteer by jong en ouer volwassenes nie.

Die ontwikkeling van die brein is eers op ongeveer dertigjarige ouderdom voltooid. Dit verklaar waarom emosionele beheer, ingesteldheid en  veerkragtigheid verskil tussen ouer en jonger volwassenes. Gevolglik beïnvloed diëet en eetgewoontes ook geestesgesondheid verskillend tussen hierdie groepe.

Die doel van hierdie studie was om vas te stel hoe diëet, eetgewoontes en oefening geestesgesondheid beïnvloed by jonger en ouer individue. Die navorsers wou ook vasstel of die teenoorgestelde waar is, naamlik dat dit juis geestesgesondheid is wat diëet, eetgewoontes en oefening beïnvloed. ‘n Anonieme vraelys, die Food-Mood Questionnaire, is deur middel van sosiale media plavorms na verskillende sosiale en professionele groepsnetwerke versprei.

Die navorsers het bevind dat jong volwassenes (18-29) se gemoedstemming afhanklik van die beskikbaarheid van neurotransmitter voorlopers en konsentrasies in die brein (soos respektiewelik deur gereelde vleisinname en oefening verkry). Ouer volwassenes (30+), aan die ander kant, se gemoedstemming is afhanklik van voedsels wat die beskikbaarheid van anti-oksidante verhoog (vrugte) en die afwesigheid van voedsels wat die simpatiese senustelsel ontoepaslik aktiveer (soos koffie, hoë glisemiese indeks voedsels en om ontbyt mis te loop).

Hierdie studie bevestig dat daar verskille is in die wyse waarop diëet en eetgewoontes jonger en ouder volwassenes beïnvloed. Van belang is ook die bevinding dat jong volwassenes se gemoedstemming sensitief is vir die opbou van brein chemikalië. Wanneer vleis gereeld ingeneem word vind ‘n opbou plaas in twee brein chemikalië (serotonien en dopamien), wat bekend is daarvoor dat dit gemoedstemming verbeter. Op dieselfde wyse veroorsaak gereelde oefening die opbou van hierdie en ander neurotransmitters. Jong volwassenes wat dus minder as drie keer per week vleis eet en oefen ervaar beduidend meer emosionele ongelukkigheid.

So ook is die gemoedstemming van ouer volwassenes sensitief vir die gereelde inname van anti-oksidante en die afwesigheid van voedsels wat die inherente veg-of-vlug respons (die stres respons) ontoepaslik aktiveer. Met ‘n toename in ouderdom neem die vorming van vrye radikale (oksidante) toe en gevolglik is meer anti-oksidante nodig. Vrye radikale veroorsaak versteurings in die brein wat geestesgesteldheid negatief beïnvloed. Terselfdertyd neem ouer volwassenes se vermoë om stres te hanteer af en dit is dus nie wenslik om voedsel in te neem wat onnodiglik die stres-respons aktiveer nie.

Die navorsers wil in die toekoms ook die ondersoek of diëet gemoedstemming by mans en vroue verskillend beïnvloed. Dit is reeds bekend dat daar verskille in breinmorfologie tussen die geslagte is,  en diëet kan moontlik sommige geslag-spesifieke geestesongesteldhede wat reeds gedokumenteer is, verklaar.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1