Nuus Flitse

Kry ‘n hond en leef langer

Honde-eienaars is minder geneig tot hartsiektes vanweë die sosiale ondersteuning wat hulle honde bied en omdat honde hul eienaars motiveer om fisiek meer aktief te wees.

Die vele voordele verbonde daaraan om ‘n hond te besit is reeds oor en oor in die wetenskap beskryf – vanaf die feit dat jou bloeddruk verlaag wanneer jy jou hond streel tot die sosiale ondersteuningsrol wat ‘n hond in jou lewe kan speel en hoe eensaamheid en alleenheid deur die kameraadskap van ‘n hond verlig kan word.

‘n Meta-analise van twaalf voormalige studies het byvoorbeeld getoon dat individue wat honde besit het meer gestap het en fisiek meer aktief was as dié wat nie honde besit het nie. Twee vorige studies wat veranderinge gemonitor het nadat deelnemers ‘n hond of ander troeteldier aangeskaf het, het ook bevind dat hulle meer gestap het vir ontspanning. ‘n Resente studie het verder bevind dat honde-eienaars selfs tydens slegte weer met hul fisieke aktiwiteit voortgegaan het.

Vorige studies het egter sekere beperkings gehad en konflikterende resultate is verkry tov honde eienaarskap en kardiovaskulêre siektes. Tog het die American Heart Association in 2013 verklaar dat honde eienaarskap  waarksynlik verband hou met ‘n verminderde risiko vir kardiovaskulêre siektes.

‘n Nuwe studie het nou bo alle twyfel bevestig dat ‘n hond daartoe kan bydra om kardiovaskulêre siektes te verhoed en jou algeneme welstand te verbeter, en sodoende jou mortaliteitsrisiko aansienslik kan verlaag. Hartsiektes is wêreldwyd een van die belangrikste oorsake van dood, en was verantwoordelik vir ongeveer 45% van alle sterfgevalle in Europa gedurende 2016.

Tydens die huidige studie wou die navorsers die verband tussen honde eienaarskap en ‘n afname in kardiovaskulêre siektes, en sterfgevalle as gevolg daarvan, bevestig. ‘n Massiewe aantal datapunte wat bykans drie en ‘n half miljoen Sweedse volwassesnes met ‘n geskiedenis van hartsiektes ingesluit het, is vir die doel van die studie opgevolg. Die deelnemers se gesondheidstatus is dmv ‘n nasionale register oor ‘n periode van 12 jaar opgevolg. Danksy vrywillige registers waar honde eienaarskap geregistreer is, kon ook bepaal word of die deelnemers honde besit het. Sodoende kon die mortaliteitskoers van honde eienaars bepaal word.

Die resultate het bevestig dat honde eienaarskap die algehele mortaliteitskoers van die algemene bevolking verlaag het. Enkel persone wat alleen gewoon het, en wie ‘n hond besit het, het ongeveer 33% laer risiko gehad om te sterf. Die risiko dat hulle hartsiektes kon opdoen wat ongeveer 11% laer, vergeleke met dié wat nie honde besit het nie. Ook in multi-persoon huishoudings is ‘n verminderde mortaliteitsrisiko aangeteken, en honderasse wat geteël is vir jagdoeleindes het veral bygedra tot ‘n laer risiko vir hartsiektes.

Die navorsers spekuleer dat die redes vir hierdie tendense waarskynlik is omdat honde daarvan hou om buitenshuis te wees en daagliks hul stap- of speelsessie benodig om hul onverbruikte energie op te gebruik. Die honde motiveer sodoende hul eienaars om van die rusbank op te staan en met hulle te gaan stap, wat hartgesondheid bevoordeel en sodoende die mortaliteitsrisiko verminder. Persone wat jaghonde aanskaf is waarskynlik in elk geval die buitenshuise tipe wat gereelde oefening geniet, en dit is lank reeds bekend dat gereelde oefening hartsiektes teenwerk.

Honde eienaarskap verlig ook psigososiale stresfaktore, soos sosiale isolasie, depressie en eensaamheid, en dit kan ‘n direkte invloed uitoefen op die vermindering van kardiovaskulêre siektes en ‘n laer mortaliteitsrisiko. Die verband kon egter nie binne die raamwerk van hierdie studie bo alle twyfel bewys word nie, en verdere navorsing is nodig om dit te bevestig.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1