Nuus Flitse

Vroulike brein reageer sterker op pro-sosiale gedrag

Dit is ‘n bekende feit  dat vrouens sterker pro-sosiale voorkeure het as mans. Pro-sosiale gedrag sluit aktiwiteite in soos om ondersteuning aan iemand te bied, om skenkings te maak, altruïstiese gedrag, ens.  Navorsers aan die Universiteit van Zurich het nou deur middel van neurobeelding vasgestel dat die vroulike en die manlike brein pro-sosiale en selfsugtige gedrag verskillend prosesseer.  Die beloningstentra van die vroulike brein is meer sensitief vir pro-sosiale belonings as die van die mans, met die gevolg dat vrouens sterker pro-sosiale voorkeure toon. Die beloningsentra van die manlike brein, aan die ander kant, reageer op soortgelyke wyse wanneer hulle selfsugtig optree.

Die striatum, wat in die middel van die brein geleë is, beheer die beloningsentra en is aktief wanneer besluite geneem word. Gedurende die huidige studie het breinbeelding getoon dat die striatum sterker geaktiveer word in vroulike breine wanneer hulle pro-sosiale besluite moes neem as tydens selfsugtige besluite. Die teendeel was egter waar tov die manlike brein, waar selfsugtige besluitneming tot sterker aktivering van die beloningsentra gelei het.

Gedurende ‘n opvolg eksperiment is medikasie aan die deelnemers toegedien, wat die beloningsentra ontwrig het. Vrouens het onder hierdie omstandithede meer selfsugtig opgetree, en mans meer pro-sosiaal. Dit wys dat die vroulike en manlike breine ook op biologiese vlak vrygewigheid anders prosesseer.

Die navorsers waarsku egter dat, selfs al is die verskille biologies van aard, daar nie sonder meer aangeneem kan word dat dit inherent en evolusionêr in oorsprong is nie. In ons samelewing word meisies beloon vir pro-sosiale gedrag, wat hulle beloningsentra kondisioneer om beloning te verwag vir hulpverlening eerder as selfsugtige gedrag. Die geslagverskille kan dus kultureel van aard wees. Ander navorsingstudies het ook al bevind dat die brein se beloningsentra ingrypend oor kultuurgrense heen verskil wat die sensitiwiteit van die beloningsentra aanbetref.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1