Nuus Flitse

Meer breinaktiwiteit in die vroulike as die manlike brein

Navorsers het bevind dat breinaktiwiteit beduidend meer is in die vroulike as die manlike brein.

n Baie groot steekproef is tydens hierdie breinstudie gebruik om deur middel van breinbeelding te bepaal tot watter mate geslag breinaktiwiteit en bloedvloei na die brein beïnvloed. Die bevindings het gewys dat die breine van vroulike deelnemers beduidend meer aktief was as die van die manlike deelnemers. Ook was ‘n groter aantal breinareas meer aktief in die vroulike as in die manlike brein, veral  in die dele waar fokus en impulsbeheer gesetel is, sowel as die limbiese of emosionele areas, waar gemoestemming en angs beheer word. By manlike deelnemers is meer aktiwiteit gemeet in die visuele en koördineringsentra.

Die deelnemers aan hierdie studie het bestaan uit 119 gesonde vrywilligers en 26683 persone wat gediagnoseer is met ‘n verskeidenheid psigiatriese toestande soos breintrauma, bipolêre- en gemoedsversteurings, skisofrenie of ander psigotiese toestande, en aandaggebreksindroom. In totaal is 128 breinareas ondersoek.

Dit is uiters belangrik om bewus te wees van geslagsgefundeerde verskille in die brein aangesien dit meer insig bied in geslagsgebaseerde breindisfunksies. Sodoende kan breinsiektes in  gavalle waar die kliniese beeld by mans teenoor dié van vrouens verskil, betyds gediagnoseer word en kan medikasie ontwikkel word wat doelgemaak is vir die behandeling van daardie spesifieke breinafwyking.  Altzheimer se siekte, depressie en angstoestande kom bv beduidend meer by vroue as mans voor, terwyl aandaggebreksindroom en gedragsprobleme meer algemeen onder mans aangetref word.

Verhoogde bloedtoevoer in die emosionele sentra van die vroulike brein kan moontlik verklaar waarom vrouens meer empaties, intuïtief en meelewend is, asook waarom hulle meer kwesbaar is vir angsversteurings, depressie, slaap- en eetversteurings .

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1