Nuus Flitse

Verstaan jouself om andere beter te verstaan

Onlangse navorsing het bevind dat volwassenes deur doelgerigte opleiding gelei kan word tot beter selfbegrip en dat dit beter begrip vir andere skep. Volgens Anne Böckler, hoofouteur van hierdie navorsingstudie, is dit die sleutel tot hantering van die geweldige kulturele en globaal-politiese uitdagings waarmee moderne mense gekonfronteer word.

Eers wanneer jy jouself verstaan sal dit vir jou moontlik wees om begrip vir ander mense te ontwikkel.  Om andere te verstaan moet jy die vermoë ontwikkel om jouself in hulle skoene te kan plaas, en dit is alleenlik moontlik wanneer jy begryp watter onderliggende motiverings en gevoelens jou eie emosies, denke en gedrag onderlê.

Verskeie navorsingstudies het reeds gewys dat gebrekkige interaksie, swak kommunikasie, aggressie en geweldpleging hand aan hand loop met die onvermoë om andere se standpunte te kan insien en hul beweegredes te verstaan. Tydens die huidige studie wou die navorsers ondersoek of  jou vermoë om andere te verstaan verbeter kan word deur doelgerigte opleiding wat gemik is op beter selfbegrip.

Twee onafhanklike groepe van onderskeidelik 80 en 81 deelnemers is vir drie maande aan opleiding onderwerp wat geïnspireer is deur die Interne Gesinsisteemmodel. Hierdie model sien die mens as ‘n stelsel wat bestaan uit verskillende persoonlikheidsdimensies. Tydens die opleiding moes die deelnemers hul daarop toelê om perspektief te ontwikkel in hul eie innerlike geestestoestand, deur te leer om die verskillende interne persoonlikheidsdimensies te identifiseer en te klassifiseer. Die deelnemers het onder andere vir 10 minute elke dag saam met ‘n ander persoon gewerk om hul eie persoonlikheidsdimensies en perspektiewe te identifiseer en om begrip te ontwikkel vir die ander persoon se perspektiewe.

Die resultate het getoon dat namate selfinsig verbeter het, wat gemeet is aan die hoeveelheid persoonlike dimensies wat hulle korrek kon identifiseer, hoe meer het hul vermoë verbeter om andere se emosies en perspektiewe te identifiseer en te verstaan. Beter selfbegrip het dus gelei tot die verbering van sosiale intelligensie.

Luidens Böckler hou die bevinding opwindende implikasies in vir die immer veranderende wêreld waarin ons leef. In die huidige samelewingsopset, wat gekenmerk word deur geweldige kompleksiteit en gekonnekteerdheid en waar dit toenemend belangrik word om andere se standpunet te respekteer, veral vanuit ‘n kulturele en godsdienstige perspektief gesien, kan die invloed grondverskuiwend wees, op  terapeutiese gebied sowel as nie-klinies, waar gefokus word op geestesgesondheid en sosiale intelligensie. – MedicalXpress

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1