Nuus Flitse

Musikante meer geneig tot eetversteurings

Navorsers het bevind dat musikante meer geneig is tot eetversteurings, en dat dit waarskynlik toegeskryf kan word aan beide die uitdagings van hul beroep en sekere persoonlikheidseienskappe.

Eetversteurings is geestesversteuring wat gekenmerk word deur abnormale eetgewoontes.  Dit het ‘n groot impak op gesondheid en algemene welstand, en van alle geestesversteurings lei dit meeste tot die dood. Dit sluit siektes in soos anorexia nervosa (waar te min geëet word) en bulimia, waar groot hoeveelhede kos ingeneem word, waarna dit uitgebraak word. Van die gevolge sluit in stemprobleme as gevolg van braking, beserings as gevolg van spieratrofie of osteoporosis, moegheid en belemmerde breinfunksie.

Meer as 300 musikante ouer as 18 jaar is by hierdie studie betrek.  Ongeveer twee derdes was vroulik en die gemiddelde ouderdom was 31 jaar. Alhoewel verskillende musiekgenres verteenwoordig is, was die deelnemers oorwegend klassieke musiekante. Hulle moes vraelyste invul waardeur hul eetgewoontes, leefstyl, die tipe musiek wat hulle maak en demografiese inligting verskaf is. Hulle algemene geestesgesteldheid is deur middel van depressie, angs en strestoetse bepaal. Agt vrae uit die perfeksionisme-vraelys is ook ingesluit. Laastens is hul LGI (Liggaamsmassa Indeks) bereken, wat ‘n aanduiding van liggaamsvet gee, gebaseer op gewig teenoor lengte.

Die grootste groep deelnemende musikante (84%) het aangedui dat hulle baie binnelands reis, terwyl 14 % ook internasionaal gereis het. Ongeveer twee derdes was van mening dat hul eetgewoontes nie hul loopbane of optredes beïnvloed het nie. Sommiges het wel gesê dat hul loopbane hul eetgewoontes affekteer. Ongeveer helfte sou hul eetgewoontes verander indien hul inkomtse hoër was.

Gemeet aan die globale tellings op die eetversteurings-vraelyste het ongeveer ‘n derde van die groep al aan eetversteurings gely, ‘n hoër persentasie as wat onder die algemene bevolking voorkom. Hoë vlakke van depressie, angs en stres was ook aanwesig. Die hoofouteur van die studie, Marianna Kapsetaki, skryf dit veral toe aan hul onvoorspelbare werkskedules en die feit dat musikante dikwels moet reis.

Die leefstyl van musikante maak hulle meer kwesbaar vir hierdie siektes. Musiekante volg meestal ‘n onvoorspelbare werkskedule  en die feit dat hulle gereeld moet reis vestig ongesonde eetgewoontes.  Hulle inkomste is ook dikwels laag, wat spanning, eensaamheid, en depressie tot gevolg het, wat tot emosionele eetpatrone kan lei (trooseet).  Terselfdertyd is hulle gereeld in die openbare oog en word as idole gesien – dus word van hulle verwag om slank en aantreklik te lyk.  Dit veroorsaak ‘n drukpot van spanning, durende druk om gewig te verloor, verdere ooreet as gevolg van die spanning – ‘n bose siklus wat homself die heeltyd herhaal. Boonop leef hulle die glanslewe van partytjies, sosiale geleenthede en funksies, wat dit besonder moeilik maak om by enige gesonde eetplan te hou.

Aangesien eetversteurings statisties meer by vroue voorkom kon die oorwig vroulike deelnemers die resultate beïnvloed het. Tog is dit belangrik vir terapeute om bewus te wees van die tendens, sodat voorkomend opgetree kan word.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1