Nuus Flitse

Kyk hierdie persoon met romantiese belangstelling na jou?

Navorsers het bevind dat oogbeweging en die manier waarop twee persone van die teenoorgestelde geslag na mekaar kyk, verskil wanneer daar romantiese verwagtings gekoester word of die persoon net in vriendskap belangstel. 

Die oogbeweging van meer as een honderd heteroseksuele voorgraadse studente (36 was vroulik) is gemonitor terwyl hulle na foto’s van mans en vrouens gekyk het wat potensiële romatiese vriende of vriendinne kon wees.

Daar is bevind dat deelnemers wat nie in ‘n verhouding was nie langer en meer gereeld na die foto’s gekyk het as dié wat wel verbind was. Die mate waartoe daar intens na die foto’s gestaar is het by beide geslagte romantiese belangstelling aangedui.

Subtiele verskille het  egtertussen die geslagte voorgekom.Ongeag of hulle in romanse of vriendskap belang gestel het, was die mans in die geheel gesien geneig om meer op die bors- en middel- tot heuparea te fokus, terwyl die vroue geneig was om meer op die bors en kop te fokus. Die mans het ook meer na ‘n persoon se bene gekyk as die vroue. Tog het die resultate  gewys dat  hulle meer op die kop en bors gefokus het wanneer na potensiële romantiese maats gekyk is, terwyl daar meer op die bene en voete gekonsentreer is wanneer die deelnemers nie romanties belang gestel het nie. Vroue het egter meer op die kop gefokus wanneer hulle net in vriendskap belang gestel het, terwyl mans wat meer op die kop gefokus het minder geïnteresseerd was in vriendskap.

Luidens Dr Angela Bahns, mede-outeur van die studie, skandeer mense ander persone op verskillende wyses vir leidrade, afhangend van die rol wat hulle verwag daardie persoon in hul lewens kan speel. Bestaande navorsing oor aantrekkingskrag tussen mense is geneig om te aanvaar dat daar vasgestelde eienskappe is wat een persoon vir ‘n ander aantreklik maak. Die huidige studie wys egter dat wanneer een persoon na ‘n ander kyk vanuit die perspektief van ‘n moontlike verhouding, die doelwitte wat hy van die verhouding koester bepalend is van hoe hy kyk. Dieselfde persoon wat potensiëel ‘n wonderlike vriend kan wees, kan moontlik geen romantiese belangstelling ontlok nie. Die verskillende geslagte reageer dus verskillend op hul omgewing wanneer hulle op soek is na relevante inligting vir ‘n bepaalde verhoudingsdoelstelling.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1