Nuus Flitse

Onseker kinderjare maak dit moeiliker om stres te hanteer in volwassenheid

Waarom presteer sommige mense beter as ander in emosioneel stresvolle situasies? Die antwoord mag geleë wees in ervarings tydens die vroeë kinderjare.

Emosionele bande met die primêre versorger tydens die vroeë kinderjare bepaal ons vermoë om in volwassenheid ons emosies te beheer.  Volgens Dr. Christine Heinisch, een van die studie-outeurs, het ander studies reeds bewys dat vroeë emosionele bande ’n direkte invloed uitoefen op ons reaksies op sosiale situasies in volwassenheid.  Die vraag is egter wat bepaal hoe ons in volwassenheid op ’n neutrale stimulus reageer onder emosionele omstandighede?

Dr. Heinisch noem die voorbeeld van ’n kar wat ’n robot nader. Onder neutrale omstandighede is dit maklik om te stop. Maar wat gebeur onder emosionele omstandighede? Mense maak gewoonlik meer foute, soos om te laat te stop of deur die rooi lig te ry. Soms sal hulle selfs stop as die lig groen is. Maar almal se handelinge word nie tot dieselfde mate deur emosies beïnvloed nie. Dié wat probleme ervaar met emosionele beheer sal waarskynlik meer foute maak en een belangrike veranderlike wat emosionele beheer beïnvloed is vroeë emosionele verbondenheid met die primêre versorger.

’n Groep volwassenes wat verskillende ervarings met versorgers beleef het tydens hul kinderjare is vir die studie gebruik.  Die deelnemers moes ’n letter uit verskeie flitsende letters identifiseer. Toestande wat neutrale, positiewe of negatiewe emosies ontlok het is gesimuleer. Prestasie is gedokumenteer terwyl EEG breinopnames gemaak is.

Die deelnemers wat nie emosioneel betrokke versorgers gehad het tydens hul kinderjare nie (onsekere verbondenheid) het meer gesukkel onder emosioneel negatiewe toestande as die ander deelnemers. Die implikasie is dat meer kognitiewe bronne nodig was om emosies te beheer en gevolglik was minder beskikbaar vir uitvoering van die taak.  (Leyh, Rainer et al. 2016)

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1