Nuus Flitse

Gesinsopset voorspel kinders se emosionele aanpasbaarheid

Die tipe gesinsomgewing tydens swangerskap en gedurende die baba se eerste jaar voorspel die wyse waarop die kind emosionele inhoude sal verwerk. ’n Studie wat oor ’n tydperk van tien jaar gedoen is aan die Universiteit van Tampere beklemtoon weereens hoe belangrik die totale gesinsomgewing is in die kind se emosionele ontwikkeling.

Nege-en-sewentig tienjarige kinders vanuit verskillende gesinsomgewings het aan die studie deelgeneem. Emosioneel positiewe gelukkige gesigte en bedreigende kwaai gesigte is aan die kinders getoon. Die navorsers het reaksietyd getoets sowel as die kinders se geneigdheid om hul aandag na die emosionele stimuli, of weg daarvan, te konsentreer. Hierdie aandagvoorkeure dui op outomatiese en dikwels onbewuste maniere om emosies te hanteer.

Die kinders afkomstig uit samehangende gesinne, waar die ouers ’n goeie huweliksverhouding gehad het en ’n sterk band met die baba gevorm het, het eerstens hul aandag op die bedreigende stimuli gefokus, waarna hulle fokus verskuif is. Sensitiwiteit vir bedreigende stimuli fasiliteer inagneming van andere se emosionele gesteldheid terwyl die feit dat hulle hul aandag later kon verplaas op doeltreffende en buigsame hantering van negatiewe emosionele stimuli dui.

Die kinders afkomstig uit onsamehangende gesinne, waar ’n swak huweliksverhouding tussen die ouers bestaan het en min liefde getoon is, het ook eerstens op die bedreigende stimuli gefokus, waarna hulle dit geheel en al vermy het. Vermyding dui op ’n outomatiese poging om negatiewe ervarings te hanteer deur die verwerking van die bedreigende stimuli te beperk. Die navorsers spekuleer dat die kinders waarskynlik hierdie neurotiese hanteringspatroon ontwikkel het om beheer oor hul eie gevoelens te verkry binne ’n konflikterende en emosioneel verwyderde gesin.

Die navorsing beklemtoon weereens die belang van die moeder-kind verhouding, maar ook veel meer as dit. Dit wys dat die gesin as ’n eenheid funksioneer en dat die gesinsomgewing in geheel ’n belangrike invloed uitoefen, insluitend ouerlike sorg deur vaders en die huweliksverhouding.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1