Nuus Flitse

Verskillende tipes alkohol ontlok verskillende emosies

Die doel van hierdie studie was om te bepaal of verskillende tipes alkohol die potensiaal het om verskillende emosies aan te wakker, bv of die emosionele gevolge verskil wanneer spiritualië ingeneem word, teenoor wanneer bier gedrink word.  Verder wou die navorsers ook vasstel of die emosionele verwagtings ‘n invloed uitoefen op die persoon se keuse van drank.

Mense gebruik alkohol hoofsaaklik om gemoedstemming te beheer – alkohol verhoog tydelik positiewe, en verminder negatiewe emosies. Vele studies het reeds bevestig dat ‘n toename in plesier en ontspanning die hoofrede is waarom mense alkohol gebruik. Alhoewel alkohol aanvanklik positiewe emosies verhoog, lei dit egter ook tot agressie en depressie en kan dit vreemde gedrag ontlok en pre-morbiede persoonlikheidstrekke vererger.

Die studie

Die data is verkry vanaf die Global Drug Survey, die wêreld se grootste aanlyn opname van wettige en onwettige dwelm en alkoholgebruik. ‘n Vraelys is in elf tale beskikbaar en kan anoniem voltooi word. Die resultate van die studie is uiteindelik gebaseer op net minder as 30 000  individue tussen die ouderdomme van 18 en 34 jaar, afkomstig uit 21 lande, wat gedurende die November 2015 tot Januarie 2016 aangedui het dat hulle bier, spiritualië, rooi of wit wyn ingeneem het

Sosio-demografiese veranderlikes het ingesluit ouderdom, geslag, land van herkoms en opvoedkundige vlak (gemeet volgens “hoërskool bygewoon” of “nie hoërskool bygewoon nie”). Die individue moes self verslag lewer van die tipe alkohol wat hulle gedrink het en die verskillende emosies wat hulle met elke tipe alkohol ervaar het, hetsy positief (energiek, ontspanne, seksueel begeerlik of vol selfvertroue), of negatief (moeg, aggressief, rusteloos, huilerig of siek).

Bevindings

Die navorsers het bevind dat die deelnemers verskillende emosies ervaar het wanneer hulle verskillende tipes alkohol ingeneem het. Positiewe emosies kan waarskynlik gedeeltelik verklaar word deur die media wat dit as sodanig bemark, maar ‘n standhoudende verklaring kan nie vir die negatiewe emosies gebied word nie. Die emosies wat ervaar word kan ook verband hou met waar en wanneer die alkohol gedrink word, die persentasie alkohol wat ‘n drankie bevat sowel as die spesifieke samestelling daarvan.

Wat positiewe emosies aanbetref het meer as helfte van die deelnemers aangedui dat spiritualië hulle energiek en vol selfvertroue laat voel het terwyl 4 uit elke 10 gerapporteer het dat dit hulle seksueel aantreklik laat voel het. Spiritualië was egter die minste geneig om die deelnemers ontspanne te laat voel, terwyl ongeveer helfte aangedui het dat rooi wyn en bier hul laat ontspan het.

In vergelyking met ander tipes alkohol was spiritualië op statisties beduidende vlak meer geneig om aggressie te ontlok, met bykans ‘n derde van die respondente wat aangedui het dat dit aggressie by hulle aangewakker het. In teenstelling het net 2.5% van die rooi wyn drinkers aggressie ervaar.  Die respondente het ook aangedui dat  spiritualieë hulle soms siek, huilerig of onrustig sou laat voel. Rooi wyn het meer as 60 % van die deelnemers moeg laat voel.

Sosio-demografiese verskille soos geslag, ouderdom, opvoedkundige vlak en land van herkoms  het ook ‘n invloed uitgeoefen. Ouderdom was bv ‘n belangrike faktor en die jongste ouderdomsgroep (18 tot 24 jaar) het meer dikwels aangedui dat spiritualië en rooi wyn hulle moeg of ontspanne laat voel het, terwyl die oudste ouderdomsgroep meer geneig was om hierdie gevoelens met bier of wit wyn in verband te bring. Die jongste ouderdomsgroep het alle tipes alkohol geassosieer met gevoelens van selfvertroue, energie en seksuele aantreklikheid.

Vrouens was meer geneig as mans om elke emosie, aggressie uitgesluit, met elke tipe alkohol te vereenwelwig. Mans, aan die ander kant, was meer geneig om aggressie met alle tipes alkohol in verband te bring.

Die studie het ook getoon dat alkohol-afhanklike drinkers op alkohol staat gemaak het om positiewe emosies te ervaar. Hulle was vyf keer meer geneig om meer energiek te voel nadat hulle alkohol ingeneem het as laer risiko drinkers.

Gevolgtrekking

Hierdie navorsingstudie het eintlik meer vrae as antwoorde verskaf en moet as ‘n intreestudie beskou word, wat hopelik deur in-diepte navorsing opgevolg sal word. Dit bevat egter wel belangrike insigte wat krities kan wees met die oog op openbare gesondheid. Alkohol word reeds in baie lande as ‘n belangrike bydraende faktor tot geweld beskou. Kennis van watter tipes alkohol aggressie aanwakker behoort dus in die belang van openbare gesondheid met groot vrug benut te kan word.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1