Nuus Flitse

Glimlaggende menslike gesigte vir honde mooi, danksy liefdeshormoon oksitosien

Navorsers het bevind dat die hormoon oksitosien waarskynlik ‘n belangrike rol speel in die sosiale interaksie tussen mense en honde.  Oksitosien is betrokke by binding tussen mense en staan ook as die “liefdeshormoon” bekend.

Oksitosien speel ‘n belangrike rol in die sosiale gedrag en regulering van emosies van soogdiere, insluitende die mens. Tydens die huidige studie het navorsers aan die Universiteit van Helsinki se “Canine Mind Research Project” vasgestel dat die toediening van oksitosien honde meer geïnteresseerd gemaak het in glimlaggende menslike gesigte. Ook het hulle kwaai gesigte as minder bedreigend beleef. Oksitosien het dit wat honde gesien het en hoe hulle dit geïnterpreteer het, beïnvloed. By die menslike spesie hou oksitosien verband met liefde en vertroue en dit is waarskynlik ‘n sleutelfaktor in die interaksie tussen mens en hond.

Foto’s van glimlaggende en kwaai menlike gesigte is tydens die navorsing op rekenaarskerms aan 43 honde getoon. Elke hond is twee keer getoets: een keer na die toediening van oksitosien, en een keer na die toediening van ‘n placebo soutwateroplossing. Die tyd wat die honde na die beelde gekyk het sowel as hul pupilgrootte is gemeet met ‘n oogsporingsapparaat. Dit waarna honde kyk word bepaal deur hul emosies en aandag, en oogsporing bied dus in werklikheid ‘n venster na die binnekant van ‘n hond se denke.

Honde fokus normaalweg op die mees merkwaardige aspek van elke situasie, bv bedreigende stimulie tydens ‘n angswekkende situasie. Vir oorlewing is dit vir honde noodsaaklik om bedreigende stimulie vinnig en akkuraat te herken en te interpreteer. Wanneer oksitosien aan die honde toegedien is het hulle minder gereeld op die oë van die kwaai beelde gefokus, terwyl hulle beduidend meer gefokus het op die oë van die vriendelike (glimlaggende)  beelde.

Metings van die honde se pupilgroottes het verder bevestig dat die oksitosien ook die honde se emosies positief beïnvloed het. Luidens Proff Outi Vainio, hoofnavorser, was hulle van die eerstes in die wêreld om pupilmetings te gebruik om honde se emosies te evalueeer. Voorheen is dit nog net gebruik om emosies by mense en primate te peil.

Na toediening van die placebo oplossing was die honde se pupille op hul grootste wanneer hulle na die kwaai menslike gesigte gekyk het. Dit dui daarop dat die kwaai gesigte die kragtigste emosionele reaksie ontlok het. Nadat oksitosien toegedien is het die glimlaggende gesigte egter ‘n kragtiger emosionele reaksie ontlok as die kwaai gesigte. Die afleiding kan gemaak word dat die oksitosien waarskynlik die kwaai gesigte minder bedreigend laat voorkom het, en die glimlaggende gesigte meer aantreklik.
Die resultate bevestig dat die toediening van ‘n neussproei wat die neuropeptied oksitosien bevat sowel die aandagfokus as emosionele staat van die honde betekenisvol verander het.
Beide hierdie uitwerkings bevorder mens-hond kommunikasie en dra by tot die daarstelling van ‘n liefdevolle verhouding tussen mens en hond.

Die rede is omdat die oksitosien  pro-sosiale gedrag aanmoedig en sosiale angs verlig. Dit is in lyn met vorige navorsingsbevindings dat oksitosien sosiale interaksie bevorder deur die aandag te fokus op potensiële vriendelike interaksie, tot uitsluiting van potensiële bedreigende interaksie. Oksitosien bevorder dus vertroue en toenaderingsgedrag, wat die binding tussen die mens en sy beste vriend kan verklaar.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1