Nuus Flitse

Om die onvergeeflike te vergewe

Vergifnis na emosionele of seksuele ontrouheid

Ten minste 20% van paartjies was al  ontrou aan hul huweliksmaats. Om aan te beweeg na ontrouheid is een van die  moeilikste uitdagings waarvoor ‘n huwelik te staan kan kom. Dit is doodeenvouding nie maklik om jou huweliksmaat hierdie oortreding te vergewe nie, en uiters moeilik om hom weer te vertrou. Navorsers het nou bevind dat vergifnis na huweliksontrou dikwels teen ‘n aansienlike koste geskied, en in baie gevalle is dit die skuldige party wat die koste op homself laai. Daar is ook verskille tussen die geslagte wat hul voorbehoude en hantering van vergifnis aanbetref.

Wanneer huweliksmaats ontrou was kan hulle baie dikwels nie glo dat hulle vergifnis ontvang het nie.  Gevolglik oorkompenseer hulle menigmaal. Hulle skenk geweldig baie aandag aan hul wederhelfte, koop geskenke, of doen ander dinge wat hulle glo hul wederhelfte sal plesier. Hierdie reaksie is waarskynlik evolusionêr in oorsprong, want dit is daarop gerig om die verhouding, wat nou gevaar staan om vernietig te word, te bewaar.

Die koste kan egter net so hoog wees as ’n huweliksmaat verkeerdelik glo dat hy vergewe is, terwyl dit nie die geval is nie. Dan bestaan die gevaar dat hy nie hard genoeg gaan werk om die verhouding te herstel nie.  Indien jy ‘n positiewe uitkoms wil hê is dit  beslis beter om te veel te doen, eerder as te min.

Ooreenkomste en verskille tussen die geslagte

Wraak
In baie opsigte reageer manlike en vroulike persone dieselfde wanneer hulle met huweliksontrou gekonfronteer word. By beide geslagte is meeste huweliksvennote  nie daarop ingestel om wraak te neem of om  die ander party te sien swaarkry na ontrouheid nie. Hulle sal eerder onttrek en afstand skep. Die onskuldige party wil hê dat die ontrouheid sekere gevolge inhou, maar sal selde reageer deur self ontrou te wees.

Egskeiding
Daar is geen verskille tussen die geslagte wanneer dit gaan oor beëindiging van die verhouding nie. Dit is ewe waarskynlik by mans as by vrouens.

Het ek iets verkeerd gedoen?
Nieteenstaande baie ooreenkomste tussen die geslagte, is daar is een belangrike uitsondering. Terwyl seksuele ontrouheid sowel mans as vrouens ingrypend affekteer, en beide geslagte dit as totaal onaanvaarbaar sien, is daar verskille tov emosionele ontrouheid . Mans ervaar dikwels ‘n onvermoë om voldoende begrip te hê vir die wroeging wat emosionele ontrouheid by vroue veroorsaak.

Ter voorbeeld: gestel jy ontmoet iemand tydens ‘n geselligheid, dans en flikflooi met die persoon. Later ontmoet jy die persoon verskeie kere sonder om jou wederhelfte in te lig, maar geen seksuele kontak vind plaas nie. Is dit verkeerd?

Vouens vind hierdie scenario baie moeiliker om te hanteer as mans. Baie mans beskou dit glad nie as ontrouheid nie, want geen seksuele aktiwiteite het plaasgevind nie.

Wanneer mans met emosionele ontrouheid gekonfronteer word, dink hulle nie noodwendig hulle het enige iets verkeerd gedoen nie. Gevolglik doen hulle nie baie moeite om dit reg te stel nie. Dit kan baie nadelig vir die verhouding wees en tot heelwat konflik, of selfs egskeiding lei.

Mans vergewe makliker

Mans vergewe ook emosionele ontrouheid gewoonlik makliker. Hulle is nie so geneig om afstand te skep en te onttrek nie en hulle sien emosionele ontrouheid as baie minder bedreigend vir die verhouding.

Jaloesie
Dieselfde tendens geld tov jaloesie. Daar is baie patrone wat  eenders manifesteer tussen mans en vrouens. Vrouens word egter meer jaloers wanneer emosionele ontrouheid ter sprake kom en mans wanneer seksuele ontrouheid plaasvind, alhoewel bevind is dat beide partye seksuele ontrouheid baie moeilik hanteer. Vrouens beleef emosionele verbintenisse met iemand anders as hulself egter as veel meer bedreigend as mans.

Die huidige studie

Tydens die huidige studie is 92 heteroseksuele pare ondersoek. Hulle het bestaan uit jong studente wat vrae beantwoord het oor moontlike seksuele en emosionele ontrouheid deur hul maats en hulself. Dit is natuurlik debatteerbaar of die resultate na die algemene bevolking veralgemeen kan word, maar een ding het duidelik gemanifesteer:  terwyl die toestande dieselfde gehou is vir beide geslagte, het dit duidelik geblyk dat daar op sekere gebiede beduidende verskille tussen die geslagte voorkom.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1